English

Aktuality

bulletVýročná správa 2013 | 09-04-2014

viac informácií...


bulletPrezentácia VÚP-NPPC na výstave Danubius Gastro 2014 | 25-03-2014

VÚP sa na výstave Danubius Gastro prvý krát prezentoval pod hlavičkou NPPC.
viac informácií...


bulletNPPC v relácii RTVS | 28-01-2014

NPPC bolo predstavené v relácii Farmárska revue.


viac informácií...


bulletKontakty na organizácie NPPC | 21-01-2014

viac informácií...


bulletVÚP je od 1.1.2014 súčasťou Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra | 17-01-2014

Nové logo Výskumný ústav potravinársky bol včlenený do nového Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra
Na pozíciu štatutárneho orgánu centra bol menovacím dekrétom číslo:
887/2013-100 zo dňa 16. decembra 2013 menovaný prof. Ing. Štefan Mihina, PhD.


viac informácií...


bulletKONTRAKT č. 501/2013-820/MPRV SR | 19-12-2013

Kontrakt č. 501/2013-820/MPRV SR uzavretý medzi
Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
a Výskumným ústavom potravinárskym na rok 2014
viac informácií...


bulletDodatok č. 1 ku Kontraktu č. 318/2012-820/MPRV SR | 18-12-2013

viac informácií...


bullet50%-ná zľava na softvér Alimenta! | 01-07-2013

viac informácií...


bulletVýročná správa o činnosti ústavu za rok 2012 | 02-05-2013

viac informácií...


bulletKONTRAKT č. 318/2012-820/MPRV SR uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Výskumným ústavom potravinárskym pre rok 2013 | 11-01-2013

viac informácií...