English

Aktuality

bulletStanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k výročnej správe Výskumného ústavu potravinárskeho o činnosti za rok 2011 | 17-05-2012

viac informácií...


bulletVerejný odpočet činnosti Výskumného ústavu potravinárskeho za rok 2011 | 03-05-2012


Dňa 22. mája 2012 o 10:00 hod. sa vo Výskumnom ústave potravinárskom uskutoční verejný odpočet činnosti Výskumného ústavu potravinárskeho za rok 2011.

Program verejného odpočtu:

• prezentácia hlavných bodov výročnej správy,
• stanovisko ministerstva k výročnej správe,
• stanoviská zúčastnených odborníkov z danej oblasti,
• otázky novinárov a verejnosti.

Výročná správa VÚP za rok 2011 je vystavená na domovskej stránke Výskumného ústavu potravinárskeho, http://www.vup.sk.

bulletVýročná správa o činnosti ústavu za rok 2011 | 30-03-2012

viac informácií...


bulletDeň otvorených dverí Centra excelentnosti potravinárskeho výskumu (CEPV) | 12-03-2012

Účastníkov privítala riaditeľka VÚP, Mgr. Kateřina Věntusováviac informácií...


bulletDeň otvorených dverí pre odbornú verejnosť – výskumné inštitúcie, univerzity a potravinárske subjekty z výrobnej praxe - 27. februára 2012 | 06-02-2012

viac informácií...


bullet11th International Postgraduate Course on the Production and Use of Food Composition Data in Nutrition, 7-17 October 2012, Gebze-Kocaeli, Turkey | 03-02-2012

viac informácií...


bulletKontrakt č. 1210/2011 – 530/MPRV SR | 31-01-2012

viac informácií...


bulletDODATOK č. 1 ku KONTRAKTU č. 359 /2010-530-K | 21-12-2011

viac informácií...


bulletVyhodnotenie projektu PVV-0602-07 “Výskum produktov oxidácie benzo[a]pyrénu v modelových a reálnych potravinových matriciach” | 16-12-2011

Dňa 16.12.2011 nám Agentúra pre podporu výskumu a vývoja oznámila, projekt PVV-0602-07 s názvom “Výskum produktov oxidácie benzo[a]pyrénu v modelových a reálnych potravinových matriciach”, ktorý bol riešený v našej organizácii v rokoch 2008-2011 bol vyhodnotený ako projekt s vynikajúcou úrovňou riešenia. To dokumentuje vysokú vedeckú, personálnu, prístrojovú a metodickú úroveň kolektívu, ktorý riešil túto zložitú a i z celosvetového hľadiska mimoriadne obtiažnu a unikátnu problematiku v zložení prof. Ing. Peter Šimko, DrSc. (zodpovedný riešiteľ) Ing. Emil Kolek, PhD., Ing. Alena Bednáriková, PhD., Ing. Božena Skláršová, PhD., Ing. Martin Polovka, PhD. a p. Ildikó Juríková.

bulletŠkolenie o dokumentácií dát pre potravinové databázy v Užhorode | 28-11-2011

viac informácií...