English

Politika kvality - aktuality

bulletRegistrácie chránených označení – OKTÓBER 2009 | 14-10-2009

 

Nariadenie Komisie (ES) č. 725/2009 zo 14. októbra 2009, ktorým sa do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisuje názov:

Březnický ležák (CHZO) Pivo – Česká republika

Nariadenie Komisie (ES) č. 985/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení zapisujú názvy:

Hajdúsági torma (CHOP) Ovocie, zelenina a obilniny, čerstvé alebo spracované – Maďarsko

Traditional Grimsby Smoked Fish (CHZO) Čerstvé ryby, mäkkýše, kôrovce a výrobky z nich – Spojené kráľovstvo

Amarene Brusche di Modena (CHZO) Ovocie, zelenina a obilniny v pôvodnom stave alebo spracované – Taliansko

Grelos de Galicia (CHZO) Ovocie, zelenina a obilniny, čerstvé alebo spracované - Španielsko

Nariadenie Komisie (ES) č. 977/2009 z 19. októbra 2009, ktorým sa schvaľujú menšie zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného do registra zaručených tradičných špecialít Boerenkaas (ZTŠ) Syry

Nariadenie Komisie (ES) č. 1019/2009 z 28. októbra 2009, ktorým sa schvaľujú malé zmeny a doplnenia špecifikácie názvu zapísaného v registri chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení pre výrobky:

Pouligny-Saint-Pierre (CHOP) Syry

Morbier (CHOP) Syry

Pecorino Romano (CHOP)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1026/2009 z 29. októbra 2009, ktorým sa opravuje nariadenie (ES) č. 567/2009, ktorým sa zapisuje názov do registra zaručených tradičných špecialít Pierekaczewnik (ŠGT)


<-- SPÄŤ