English

Politika kvality - aktuality

bulletZverejnenie žiadostí o registráciu chráneného označenia – NOVEMBER 2009 | 17-11-2009

 

(10/11/2009)

Melanzana Rossa di Rotonda (OJ C 266 7.11.2009) prihlasujúcou krajinou je Taliansko a ide o špeciálny typ baklažánu druhu Solanum aethiopicum. Tento plod sa uchádza o zápis do registra chránených označení pôvodu (CHOP). Termín ukončenia námietkového konania je 7.5.2010.

Pesca di Leonforte (OJ C 266 7.11.2009) prihlasujúcou krajinou je Taliansko a ide o

plodinu patriacu pod dva miestne ekotypy broskyne Bianco di Leonforte a Giallone di Leonforte, pričom ani jeden nie je zaregistrovaný v národnom katalógu odrôd. Tento plod sa uchádza o zápis do registra chránených zemepisných označení (CHZO). Termín ukončenia námietkového konania je 7.5.2010.

(12/11/2009)

Fasola korczyńska (OJ C 271 12.11.2009) prihlasujúcou krajinou je Poľsko a ide o

suché semená miestnych popínavých populácií mnohokvetej fazule známej ako Jaś Karłowy (Phaseolus coccineus) a určené na ľudskú spotrebu. Tento plod sa uchádza o zápis do registra chránených zemepisných označení (CHZO). Termín ukončenia námietkového konania je 12.5.2010.

Farro di Monteleone di Spoleto (OJ C 271 12.11.2009) prihlasujúcou krajinou je Taliansko a ide o druh špaldovej pšenice miestneho ekotypu druhu Triticum dicoccum. Tento plod sa uchádza o zápis do registra chránených označení pôvodu (CHOP). Termín ukončenia námietkového konania je 12.5.2010.


<-- SPÄŤ