English

Politika kvality - aktuality

bulletZverejnenie žiadostí o registráciu chráneného označenia – DECEMBER 2009 | 03-12-2009

 

(09/12/2009)

Podkarpacki miód spadziowy (OJ C 299 9.12.2009) prihlasujúcou krajinou je Poľsko a jedná sa o tekutý alebo skryštalizovaný med pochádzajúci z medovice, ktorú zbierajú včely z jedle bielej. Tento výrobok sa uchádza o zápis do registra chránených označení pôvodu (CHOP). Termín ukončenia námietkového konania je 9.6.2010.

(14/12/2009)

Fagiolo Cannellino di Atina (OJ C 300 10.12.2009) prihlasujúcou krajinou je Taliansko a jedná sa o výrobok získaný pestovaním rastliny Phaseulus vulgaris L, miestny ekotyp „Cannellino di Atina“. Tento výrobok sa uchádza o zápis do registra chránených označení pôvodu (CHOP). Termín ukončenia námietkového konania je 10.6.2010.

Lüneburger Heidekartoffeln (OJ C 305 16.12.2009) prihlasujúcou krajinou je Nemecko a jedná sa o konzumné zemiaky skladovateľné, skoré, obchodnej triedy „extra“ vypestované v pestovateľskej oblasti Lüneburger Heide. Tento plod sa uchádza o zápis do registra chránených zemepisných označení (CHZO). Termín ukončenia námietkového konania je 16.6.2010.

Mâconnais (OJ C 308 18.12.2009) prihlasujúcou krajinou je Francúzsko a jedná sa o syr vyrobený zo surového plnotučného kozieho mlieka. Tento výrobok sa uchádza o zápis do registra chránených označení pôvodu (CHOP). Termín ukončenia námietkového konania je 18.6.2010.

Pemento de Herbón (OJ C 308 18.12.2009) prihlasujúcou krajinou je Španielsko a jedná sa o papriky druhu Capsicum annuun L, ktoré patria do miestnych ekotypov odrody „Padrón“. Tento plod sa uchádza o zápis do registra chránených označení pôvodu (CHOP). Termín ukončenia námietkového konania je 18.6.2010.

(23/12/2009)

Saucisse de Morteau“ alebo „Jésus de Morteau (OJ C 315 23.12.2009) prihlasujúcou krajinou je Francúzsko a jedná sa o mäsový výrobok (klobásu) pravidelného valcovitého tvaru s priemerom minimálne 40 mm (priemer črievka pri plnení) vyrobená z bravčového mäsa. Tento výrobok sa uchádza o zápis do registra chránených zemepisných označení (CHZO). Termín ukončenia námietkového konania je 23.6.2010.

Queso de Flor de Guía“/„Queso de Media Flor de Guía“/„Queso de Guía (OJ C 315 23.12.2009) prihlasujúcou krajinou je Španielsko a jedná sa o plnotučný alebo polotučný syr vyrobený najmä z ovčieho mlieka. Tento výrobok sa uchádza o zápis do registra chránených označení pôvodu (CHOP). Termín ukončenia námietkového konania je 23.6.2010.

Hessischer Handkäse“, „Hessischer Handkäs (OJ C 320 24.12.2009) prihlasujúcou krajinou je Nemecko a jedná sa o syr vyrobený z kyslého mlieka. Syr Hessischer Handkäse/Hessischer Handkäs dostať ako syr s červeným mazom (žltý syr) a zároveň ako plesnivý syr. Tento výrobok sa uchádza o zápis do registra chránených zemepisných označení (CHZO). Termín ukončenia námietkového konania je 24.6.2010.

Génisse Fleur d’Aubrac (OJ C 322 30.12.2009) prihlasujúcou krajinou je Francúzsko a jedná sa o mäso z jalovice, ktorá sa nikdy neotelila. Poráža vo veku medzi 24 až 42 mesiacov. Tento druh čerstvého mäsa sa uchádza o zápis do registra chránených zemepisných označení (CHZO). Termín ukončenia námietkového konania je 30.6.2010.


<-- SPÄŤ