English

Politika kvality - aktuality

bulletZverejnenie žiadostí o zmenu a doplnenie chráneného označenia – FEBRUÁR 2010 | 15-02-2010


(03/02/2010)

Fourme d’Ambert (OJ C 27 3.2.2010) krajinou, ktorá žiada zmenu a doplnenie je Francúzsko. Zaevidovaná zmena  sa týka doplnenia špecifikácie CHOP zapísaného do registra, ku ktorým sa neuverejnil žiadny jednotný dokument ani zhrnutie. Termín ukončenia námietkového konania je  3.8.2010.


<-- SPÄŤ