English

Politika kvality - aktuality

bulletZverejnenie žiadostí o zmenu a doplnenie chráneného označenia – AUGUST 2010 | 02-09-2010

Montasio (OJ C 212 5.8.2010) krajinou, ktorá žiada zmenu a doplnenie je Taliansko. Zaevidovaná zmena sa týka doplnenia špecifikácie zapísaného CHOP, ku ktorému nebol uverejnený jednotný dokument ani zhrnutie. Ide o syr z kravského mlieka so stredne dlhou až dlhou fermentáciou. Termín ukončenia námietkového konania je 5.2.2011.

(17/08/2010)

Valle d’Aosta Lard d’Arnad/Vallée d’Aoste Lard d’Arnad (OJ C 222 17.8.2010) krajinou, ktorá žiada zmenu a doplnenie je Taliansko. Zaevidovaná zmena sa týka doplnenia špecifikácie zapísaného CHOP, ku ktorému nebol uverejnený jednotný dokument ani zhrnutie. Ide o výrobok, ktorý sa získava z ošípaných. Termín ukončenia námietkového konania je 17.2.2011.


<-- SPÄŤ