English

Politika kvality - aktuality

bulletZverejnenie žiadostí o registráciu chráneného označenia – DECEMBER 2010 | 03-01-2011

(15/12/2010)

Nanoški sir (OJ C 340 15.12.2010) prihlasujúcou krajinou je Slovinsko a jedná sa o tvrdý syr vyrobený z kravského mlieka. Tento výrobok sa uchádza o zápis do registra chránených označení pôvodu (CHOP). Termín ukončenia námietkového konania je 15.6.2011.


<-- SPÄŤ