English

Politika kvality - aktuality

bulletZverejnenie žiadostí o registráciu chráneného označenia – JANUÁR 2011 | 31-01-2011

(20/01/2011)

Salame Felino (OJ C 19 20.1.2011) prihlasujúcou krajinou je Taliansko a ide o mäsový výrobok valcovitého tvaru, ktorý sa vyrába výlučne z bravčového mäsa. Tento výrobok sa uchádza o zápis do registra chránených zemepisných označení (CHZO). Termín ukončenia námietkového konania je 20.7.2011.

(29/01/2011)

Carciofo Brindisino (OJ C 29 29.1.2011) prihlasujúcou krajinou je Taliansko a ide o čerstvú artičoku druhu Cynara cardunculus subsp. Scolymus L., do ktorého patrí ekotyp „Carciofo Brindisino“. Tento plod sa uchádza o zápis do registra chránených zemepisných označení (CHZO).  Termín ukončenia námietkového konania je 29.7.2011.


<-- SPÄŤ