English

Politika kvality - aktuality

bulletZverejnenie žiadostí o registráciu chráneného označenia – MAREC 2011 | 01-04-2011

(04/03/2011)

Kočevski gozdni med (OJ C 70 4.3.2011) prihlasujúcou krajinou je Slovinsko a ide o med. Tento výrobok sa uchádza o zápis do registra chránených označení pôvodu (CHOP). Termín ukončenia námietkového konania je 4.9.2011.

(17/03/2011)

Magyar szürkemarha hús (OJ C 83 17.3.2011) prihlasujúcou krajinou je Maďarsko a ide o mäso z maďarského sivého hovädzieho dobytka. Tento výrobok sa uchádza o zápis do registra chránených zemepisných označení (CHZO). Termín ukončenia námietkového konania je 17.9.2011.

(23/03/2011)

?????? ????? (Patata Naxou) (OJ C 91 23.3.2011) prihlasujúcou krajinou je Grécko a ide o jedlú hľuzu druhu Solanum tuberosum určenú na ľudskú konzumáciu bez predchádzajúceho spracovania (jedlý zemiak). Tento plod sa uchádza o zápis do registra chránených zemepisných označení (CHZO). Termín ukončenia námietkového konania je 23.9.2011.


<-- SPÄŤ