English

Datasety VÚP

1. Zoznam kníh VÚP

Kontaktná osoba: Justína Farbulová, Oddelenie hodnotenia rizika, potravinových databáz a spotrebiteľského výskumu
Popis: Zoznam kníh evidovaných v knižnici VÚP
Link na CSV

2. Zoznam časopisov VÚP

Kontaktná osoba: Justína Farbulová, Oddelenie hodnotenia rizika, potravinových databáz a spotrebiteľského výskumu
Popis: Zoznam časopisov evidovaných v knižnici VÚP
Link na CSV
 

<-- SPÄŤ