English

Aktuality

bulletVychádza nové číslo Trendov v potravinárstve | 14-09-2016

Prečítajte si ho.

bulletNová vzdelávacia aktivita NPPC - VÚP a nadácie Tesco | 13-09-2016

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav potravinársky Bratislava spúšťa realizáciu 3. ročníka grantovej schémy Nadácie Tesco, ktorá je zameraná na podporu farmárov a drobných výrobcov potravín prostredníctvom vzdelávacích aktivít v oblasti vyššieho stupňa spracovania vlastnej produkcie, inovácií, bezpečnosti a kvality produktov. Projekt je realizovaný pod záštitou Ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pani Gabriely Matečnej.

Viac info v prílohe:

bulletNPPC získalo významné ocenenie na výstave Agrokomplex 2016 | 25-08-2016

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR udelila NPPC dve ocenenia Zlatý kosák za oblasť výskumu a vývoja.

bulletVýskumný ústav vinohradnícky a vinársky je od 1.3.2016 súčasťou Výskumného ústavu potravinárskeho a naďalej zabezpečuje služby a analýzy pre vinárov a vinohradníkov | 27-06-2016

S účinnosťou od 1.3. 2016 poskytuje NPPC - VÚP - Oddelenie chémie a analýzy potravín komplexné poradenstvo a služby vinárom a vinohradníkom, ktoré doteraz zabezpečoval Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky. Všetky bližšie informácie ako aj cenovú ponuku jednotlivých analýz a úkonov Vám, v prípade záujmu, poskytne Ing. Elena Belajová, tel. č. 02/502 37 051, resp. 02/502 37 052, e-mail: belajova@vup.sk.

V prílohe je zoznam ponúkaných analýz.

bulletVedecký časopis JFNR dosiahol ďaľší výrazný úspech - IF za rok 2015 má hodnotu 1,676 | 24-06-2016

Journal of Food and Nutrition Research (JFNR) uverejňuje príspevky zamerané na základný a aplikovaný výskum v oblasti chémie, fyziky, mikrobiológie, výživových aspektov, bioaktivity, kvality, bezpečnosti a technológie potravín. Zásluhou členov redakčnej rady a ich zodpovedného výberu kvalitných príspevkov IF časopisu výrazne vzrástol - rok 2014 - 0,804, rok 2015 - 1,676.

5-Year Impact Factor:
1.133 (2015)
0.721 (2014)
0.687 (2013)

bulletPlán Ústavných seminárov na rok 2016 | 08-02-2016

Vážení návštevníci web stránky NPPC-VÚP,
v prílohe je zverejnený Plán ústavných seminárov na rok 2016.

Najbližší seminár sa bude konať po prázdninách v piatok 30. septembra 2016 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí.

2 prednášky na tému:

Ing. Jana Sádecká, PhD. – Ing. Mária Kopuncová – Ing. Emil Kolek, PhD.: Komplexné štúdium arómy tzv. technického maku kombinovanými analytickými technikami na báze plynovej chromatografie


Pred konaním seminára si overte, telefonicky alebo mailom, jeho aktuálnosť.

bulletPonuka výpočtu výživových hodnôt výrobkov pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov | 04-02-2016

V súlade s požiadavkami Nariadenia EÚ č. 1169/2011 o poskytovaní informácií spotrebiteľom, bude od 13. decembra 2016 povinné na výrobkoch uvádzať ich výživovú hodnotu.

Využite výhodnú ponuku NPPC-VÚP, ktorá Vám tento výpočet zabezpečí.

Viac v prílohe:

bulletKontrakt č. 645/2015-310/MPRV SR | 26-01-2016

Kontrakt č. 645/2015-310/MPRV SR uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom na rok 2016

bulletPrednáška na tému Bezpečné a kvalitné potraviny | 30-11-2015

Dňa 25.6.2015 vystúpil v Národnom centre pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho NPPC Doc. RNDr. Peter Siekel, PhD., ktorý je uznávaným odborníkom na biologickú bezpečnosť, bezpečnosť a kvalitu potravín.

Prednáška je v prílohe:

bulletNová e-kniha TRADIČNÉ POKRMY V MODERNEJ KUCHYNI | 30-11-2015

Od 1. júna 2014 si môžte zakúpiť novú e-knihu Tradičné pokrmy v modernej kuchyni. Táto publikácia prináša čitateľom informácie o tradičných slovenských výrobkoch a pokrmoch, ako aj recepty na prípravu tradičných slovenských kulinárskych dobrôt. Pri všetkých výrobkoch aj pokrmoch je uvedené aj ich výživové zloženie, čo robí túto publikáciu výnimočnou. Informácie o výživovom zložení pokrmov a výrobkov sú vypracované v súlade s najnovšou platnou legislatívou.

Podrobnosti o kúpe a ukážka knihy v prílohe a v upútavke hore vľavo.