English

Aktuality

bulletDokument Bezpečné a chutné potraviny | 15-11-2016

Pozrite si televízny dokument, ktorý bol natočený na našom pracovisku NPPC - Výskumný ústav potravinársky, Bratislava a bol odvysielaný v rámci relácie Spektrum vedy v RTVS.
Garantom vedecko-populárneho dokumentu je doc. RNDr. Peter Siekel, PhD., generálny riaditeľ Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, Nitra - Lužianky.

bulletNová vzdelávacia aktivita NPPC - VÚP a nadácie Tesco | 13-09-2016

PROSÍME VENUJTE POZORNOSŤ nastala ZMENA: ZÁVEREČNÁ KONFERENCIA spojená s prezentáciou vzoriek nových produktov sa presúva z termínu 1. december na 6. december 2016.

Program konferencie je v prílohe.

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum – Výskumný ústav potravinársky Bratislava spúšťa realizáciu 3. ročníka grantovej schémy Nadácie Tesco, ktorá je zameraná na podporu farmárov a drobných výrobcov potravín prostredníctvom vzdelávacích aktivít v oblasti vyššieho stupňa spracovania vlastnej produkcie, inovácií, bezpečnosti a kvality produktov. Projekt je realizovaný pod záštitou Ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pani Gabriely Matečnej.

Viac informácií a harmonogram v prílohe:


bulletNPPC získalo významné ocenenie na výstave Agrokomplex 2016 | 25-08-2016

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR udelila NPPC dve ocenenia Zlatý kosák za oblasť výskumu a vývoja.

bulletVýskumný ústav vinohradnícky a vinársky je od 1.3.2016 súčasťou Výskumného ústavu potravinárskeho a naďalej zabezpečuje služby a analýzy pre vinárov a vinohradníkov | 27-06-2016

S účinnosťou od 1.3. 2016 poskytuje NPPC - VÚP - Oddelenie chémie a analýzy potravín komplexné poradenstvo a služby vinárom a vinohradníkom, ktoré doteraz zabezpečoval Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky. Všetky bližšie informácie ako aj cenovú ponuku jednotlivých analýz a úkonov Vám, v prípade záujmu, poskytne Ing. Elena Belajová, tel. č. 02/502 37 051, resp. 02/502 37 052, e-mail: belajova@vup.sk.

V prílohe je zoznam ponúkaných analýz.

bulletVedecký časopis JFNR dosiahol ďaľší výrazný úspech - IF za rok 2015 má hodnotu 1,676 | 24-06-2016

Journal of Food and Nutrition Research (JFNR) uverejňuje príspevky zamerané na základný a aplikovaný výskum v oblasti chémie, fyziky, mikrobiológie, výživových aspektov, bioaktivity, kvality, bezpečnosti a technológie potravín. Zásluhou členov redakčnej rady a ich zodpovedného výberu kvalitných príspevkov IF časopisu výrazne vzrástol - rok 2014 - 0,804, rok 2015 - 1,676.

5-Year Impact Factor:
1.133 (2015)
0.721 (2014)
0.687 (2013)

bulletPlán Ústavných seminárov na rok 2016 | 08-02-2016

Vážení návštevníci web stránky NPPC-VÚP,
v prílohe je zverejnený Plán ústavných seminárov na rok 2016.

Najbližší seminár sa bude konať v piatok 25. novembra 2016 o 9,00 hod. v zasadačke NPPC-VÚP na 8. poschodí.

Prednášky:
Ing. Anna Giertlová - RNDr. Lenka Bartošová, PhD.: Kompilovanie analytických údajov o zložení potravín v Európe a Strednej Ázii

Ing. Katarína Ženišová, PhD. – RNDr. Ľubica Piknová, PhD.: Nové poznatky o diverzite mikroflóry vo výrobe ľadových vín

Ing. Janka Koreňová, PhD. – RNDr. Tomáš Kuchta, DrSc.: Nové poznatky o aktivite mikroorganizmov pri zretí ovčieho hrudkového syra

Pred konaním seminára si overte, telefonicky alebo mailom, jeho aktuálnosť.

bulletPonuka výpočtu výživových hodnôt výrobkov pre prevádzkovateľov potravinárskych podnikov | 04-02-2016

V súlade s požiadavkami Nariadenia EÚ č. 1169/2011 o poskytovaní informácií spotrebiteľom, bude od 13. decembra 2016 povinné na výrobkoch uvádzať ich výživovú hodnotu.

Využite výhodnú ponuku NPPC-VÚP, ktorá Vám tento výpočet zabezpečí.

Viac v prílohe:

bulletKontrakt č. 645/2015-310/MPRV SR | 26-01-2016

Kontrakt č. 645/2015-310/MPRV SR uzavretý medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národným poľnohospodárskym a potravinárskym centrom na rok 2016

bulletPrednáška na tému Bezpečné a kvalitné potraviny | 30-11-2015

Dňa 25.6.2015 vystúpil v Národnom centre pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR riaditeľ Výskumného ústavu potravinárskeho NPPC Doc. RNDr. Peter Siekel, PhD., ktorý je uznávaným odborníkom na biologickú bezpečnosť, bezpečnosť a kvalitu potravín.

Prednáška je v prílohe:

bulletNová e-kniha TRADIČNÉ POKRMY V MODERNEJ KUCHYNI | 30-11-2015

Od 1. júna 2014 si môžte zakúpiť novú e-knihu Tradičné pokrmy v modernej kuchyni. Táto publikácia prináša čitateľom informácie o tradičných slovenských výrobkoch a pokrmoch, ako aj recepty na prípravu tradičných slovenských kulinárskych dobrôt. Pri všetkých výrobkoch aj pokrmoch je uvedené aj ich výživové zloženie, čo robí túto publikáciu výnimočnou. Informácie o výživovom zložení pokrmov a výrobkov sú vypracované v súlade s najnovšou platnou legislatívou.

Podrobnosti o kúpe a ukážka knihy v prílohe a v upútavke hore vľavo.