Scientific journal

1 1962

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 1, 1962

1
1-3 Šulc, Š.
Úvodom
4-12 Arpai, J. - Bánhegyiová, M.
Vplyv zmrazovania na metabolizmus a aktívny pohyb baktérií
13-17 Birtok, J.
Meranie, automatizácia a regulácia v potravinárskom priemysle pomocou rádioizotopov
18-20 Krébes, T.
Najnovšia technika pre linky na spracovanie šípok
21-29 Stein, I. - Pavlíková, E.
Príspevok k poznaniu vplyvu nízkych teplôt na niektoré proteinázy mäsa
30-34 Behúň, M. - Bartošková, M
Aplikácia ultrazvuku pri skladovaní zmrazeného mlieka
35-43 Kolečániová, V.
Zmrazovanie detskej výživy
44-50 Heidinger, K. - Mandíková, J.
Zníženie strát pri používaní chladu
51-59 Lifka, E.
Hlavné zásady rozvoja v oblasti manipulácie s materiálom v mraziarenskom priemysle
60-70 Duchoň, T. a kol.
Biochémia mrazených potravín - mrazené mäso
71-77 Šulc, Š. - Kršáková, K.
Vplyv mraziarenského skladovania na nutričnú hodnotu a chuť špenátu
78-82 Bystrická, E. - Gazdík, J.
Organizácia technicko-ekonomických informácií v ČSSR
83-84 Zoznam záverečných zpráv o vyriešených výskumných úlohách vo Výskumnom ústave mraziarenskom v Bratislave
Zoznam záverečných zpráv o vyriešených výskumných úlohách vo Výskumnom ústave mraziarenskom v Bratislave
2
1-12 Šulc, Š. - Kršáková, K.
Sledovanie vplyvu blanšírovania a chladenia na nutričnú hodnotu a enzymatickú aktivitu špenátu
13-17 Lifková, Z.
Zmeny vitamínu C a vitamínu B1 - tiamínu u mrazených detských jedál
18-36 Arpai, J. - Grófová, M. - Bánhegyiová, M.
Matematicko-štatistický rozbor závislostí kinetiky rastu baktérií po zmrazovaní
37-45 Gazdík, J.
O metódach organoleptického hodnotenia potravín
46-48 Bystrická, E.
O jubilejnom pracovnom aktíve VÚM
3
1-4 Vaněk, B.
Perspektívy mraziarenského priemyslu
5-11 Heidinger, F.
Efektívnosť vodného hospodárstva pri výrobe špenátu
12-16 Birtok, J.
Súhrn poznatkov radiačnej konzervácie potravín
17-28 Bánhegyiová, M. - Rubínová, E.
Štúdia o vplyve teplôt na rast a rozmnožovanie mikroorganizmov pri nízkych teplotách
29-45 Duchoň, T. - Vrablicová, D.
Porcované mrazené mäso
46-48 Zprávy
Zprávy
4
1-10 Stein, I. - Klempová, F. - Morárová, E.
Vplyv nízkych teplôt na katepsíny mäsa post mortem
11-19 Šulc, Š. - Hurajová-Tirscherová, J.
Stabilita kyselina l-askorbovej
20-24 Pálenkár, P.
O niektorých základných otázkach technologických častí sublimačného sušenia potravín
25-30 Behúň, M.
Možnosti sušenia potravín pomocou zvukových vĺn
31-38 Bartošková, M. - Birtok, J.
Možnosti sušenia potravín pomocou zvukových vĺn
39-48 Treba lepšie využívať patentovú literatúru
Treba lepšie využívať patentovú literatúru