Scientific journal

10 1971

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 10, 1971

1
1-7 Dobiš, L. - Schaller - Herbertová
Vzťah množstva vo vode rozpustných látok a technologického režimu výroby balených zmrazovaných kurčiat
8-13 Schunová, V. - Kolečániová, V.
Vplyv tepelnej úpravy na výživnú hodnotu mäsa
14-21 Šepitka, A. - Klindová, M.
Štúdium rozpeňovania potravín pre penové sušenie
22-24 Štangová, A.
K problematike zmrazovania a sublimačného sušenia kávy
25-34 Bystrická, E.
Enzymatické systémy, ktoré sa zúčastňujú zrenia a krehnutia mäsa
35-36 Burák, Š.
O koordinácii výskumných úloh ústavu v RVHP
37-45 Červeňová, E.
Prehľad výsledkov vedeckovýskumných úloh Výskumného ústavu potravinárskeho SPA za rok 1969 a 1970
46-48 Novinky zo zahraničnej literatúry
Novinky zo zahraničnej literatúry
2
1-2 K päťdesiatke Komunistickej strany Československa
K päťdesiatke Komunistickej strany Československa
3-4 K 50. narodeninám Prof. Ing. Dr. Fridricha Görnera
K 50. narodeninám Prof. Ing. Dr. Fridricha Görnera
5-11 Krkošková, B.
Možnosti využitia technológie zmrazovania kvapalným dusíkom v mliekárenstve
12-20 Kačeňák, I.
Obalové materiály a ich vývoj
21-26 Píš, E
Variácie možností spracovania úrody jabĺk s prihliadnutím na podmienky pestovateľa
27-40 Tvarožek, V. - Dudíková, E.
Výskum možností uplatnenia elektroaerosólov na predĺženie úchovy potravinárskych surovín
41-44 Krčmář, S.
Pektolytické enzýmy z fermentácie kyseliny citrónovej
45-48 Repková, V.
Ekonomické hodnotenie nákladov na blanšírovanie zeleniny a tepelné spracovanie kurčiat za použitia vysokofrekvenčného zariadenia o výkone 15 kW
3
1-2 K 50-ročnému jubileu našej šéfredaktorky (Eva Bystrická)
K 50-ročnému jubileu našej šéfredaktorky (Eva Bystrická)
3-19 Klempová, F. - Šuleková, M.
Štúdium niektorých enzýmov a zmien prebiehajúcich pri zrení mäsa
20-28 Krkošková, B. - Šulc, Š.
Vplyv rýchlosti zmrazovania na enzymatickú oxidáciu kyseliny L-askorbovej
29-33 Šepitka, A.
Nové smery dehydratácie potravín
34-40 Tomišová, J.
Mikrobiologické rozbory sušenej zeleniny a ovocia
41-48 Kačeňák, I.
Dočasná ochrana bieleho plechu
49-52 Csomor, G.
Skúsenosti s úchovou vajec v izotermickom sklade JRD Trhové Mýto
53-56 Novinky zo zahraničnej literatúry
Novinky zo zahraničnej literatúry
4
1-9 Mečárik, K.
Fluidné zmrazovanie
10-15 Grodovský, M.
Mikrovlnový sporák GUM 2S ako prietokový pastér
16-21 Vašicová-Kostolanská, J.
Zníženie obsahu tuku v mrazených zemiakových hranolčekoch
22-29 Šepitka, A.
Prednosti sušenia húb v prefukovanej vrstve
30-34 Brichta, K. - Horváth, F.
Riešenia na odstránenie primŕzania potravín v skladačkách na voštinové podložky
35-38 Polášek, M.
Chladiarenský sklad v Kameničnej uvedený do prevádzky
39-41 Pódová, M.
Molekulárno-biologické aspekty konzervovania potravín
42-48 Bystrická, E.
Použitie skvapalnených plynov ako média pri zmrazovaní potravinárskych výrobkov
49-52 Novinky zo zahraničnej literatúry
Novinky zo zahraničnej literatúry