Scientific journal

11 1972

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 11, 1972

1
1-2 K 10. výročiu nášho Bulletinu
K 10. výročiu nášho Bulletinu
3-9 Šícho, V. - Rutová, B.
Elektroforetická analýza isoenzymů v potravinářství. I. Konstrukce aparatury pro plošnou elektroforézu
10-15 Salková, Z.
Možnosti použitia ionizujúceho žiarenia pri úchove zeleniny a ovocia
16-22 Dudíková, E.
Sledovanie výskytu aflatoxínov v potravinárskych surovinách dovážaných z rozvojových krajín
23-27 Burák, Š.
Ekonomická efektívnosť výskumnej činnosti Výskumného ústavu potravinárskeho SPA v Bratislave
28-33 Tvarožek, V.
O pokusoch rezervného skladovania citrusových plodov na Slovensku
34-37 Búc, J.
Dlhodobé skladovanie citrusových plodov na Slovensku
38-45 Šulc, Š. - Jäger, F.
Forma a spôsob prenášania vedeckých poznatkov do praxe
46-50 Červeňová, E.
Nové zdroje bielkovín
51-54 Prehľad výsledkov vedecko-výskumných úloh Výskumného ústavu potravinárskeho SPA za rok 1971
Prehľad výsledkov vedecko-výskumných úloh Výskumného ústavu potravinárskeho SPA za rok 1971
55-58 Novinky zo zahraničnej literatúry
Novinky zo zahraničnej literatúry
2
1-13 Vinter, V.
Možnosti ovlivnění germinace a postgerminačních syntetických aktivit bakteriálních spor a jejich praktický význam
14-20 Behúň, M.
Možnosti aplikácle antimilkróbnych látok prl úchove potravín
21-29 Hrivňák, J. - Pavlíková, A.
Použitiíe plynovej chromatografie pri štúdiu kvality skladovaných jabĺk
30-33 Kolečániová, V. - Pálenkár, P.
Výskum a vývoj technológie mrazených polotovarov a hotových diétnych pokrmov pre nemocničné stravovanie
34-42 Polášek, M.
K problematike ohrevu mrazených jedál
43-46 Repková, V.
Ekonomické zhodnotenle zavedenia olejového hospodárstva a zariadení na samočinnú reguláclu hladiny oleja v rybných závodoch
47-49 Burák, Š.
Výsledky spolupráce Výskumného ústavu potravinárskeho v RVHP v rokoch 1966-1970 a dalšia činnosť v rokoch 1971-1975
50-52 Novinky zo zahraničnej literatúry
Novinky zo zahraničnej literatúry
3
1-10 Šulc, Š.
Štúdium teploty a času na inaktiváciu hydroperoxidáz vo vzťahu k zmyslovým a nutričným faktorom
11-17 Hořejší, V.
Nový způsob chlazení větších objemů mléka
18-21 Píš, E.
Rozvoj potravinárskeho priemyslu a jeho perspektívy - požiadavka racionálnej výživy
22-28 Bystrická, E.
Enzymatické systémy, ktoré sa zúčastňujú zrenia a krehnutia mäsa. II
29-37 Červeňová, E.
Konzervovanle obilia
38-42 Kačeňák, I.
Vhodnosť použitia nevratných obalov
43-46 Novinky zo zahraničnej literatúry
Novinky zo zahraničnej literatúry
4
1-2 K 50. narodeninám Ing. Ladislava Bobiša, CSc.
K 50. narodeninám Ing. Ladislava Bobiša, CSc.
3-13 Váryová, M.
Reologické vlastnosti pien z marhuľového pretlaku
14-20 Grodovský, M.
Mikrovlnová pasterizácia ovocných štiav
21-31 Krkošková, B.
Vplyv zmrazovania a mraziarenského skladovania na niektoré vlastnosti
32-39 Šepitková, J.
Mikrobiologické problémy kulinárne pripravených zmrazených hotových jedál
40-48 Kačeňák, I.
Balenie ovocia a zeleniny do zmrašťovacej PE fólie
49-50 Konzultácla špecialistov témy 2.1 a 4.3 RVHP v roku 1972
Konzultácla špecialistov témy 2.1 a 4.3 RVHP v roku 1972
50-52 Novinky zo zahraničnej literatúry
Novinky zo zahraničnej literatúry