Scientific journal

12 1973

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 12, 1973

1
1-2 K päťdesiatinám s. Ing. Pavla Pagáča, CSc.
K päťdesiatinám s. Ing. Pavla Pagáča, CSc.
 
3-5 Burák, Š.
O činnosti Výskumného ústavu potravinárskeho SPA za rok 1972
6-9 Kyzlink, V.
Význam neenzymatického hnědnutí v technologii neúdržných potravin
10-15 Nevenkin, S.
Sušenie zeleniny vo fluidnej vrstve
16-26 Ondríšeková, M. - Grodovský, M.
Využitite vysokofrekvenčnej energie pre ohrev kvapalných produktov (mlieka)
27-32 Martiš, F.
Výroba mrazeného špenátu na kontinuálnej linke
33-43 Jäger, F.
Chaldiarenský sklad ovocia a zeleniny na ŠM Štítnik
44-46 Hollý, M.
Príspevok k valorizácii neštandardného ovocia
47-51 Prehľad výsledkov vedecko-výskumných úloh Výskumného ústavu potravinárskeho SPA za rok 1972
Prehľad výsledkov vedecko-výskumných úloh Výskumného ústavu potravinárskeho SPA za rok 1972
52-56 Novinky zo zahraničnej literatúry
Novinky zo zahraničnej literatúry
2
1-2 K 60. narodeninám s. Karola Janka
K 60. narodeninám s. Karola Janka
 
3-11 Salková, Z.
Vplyv dávky ionizujúceho žiarenia na stabilitu tukov
12-20 Krkošková, B. - Grznárová, A.
Výber vhodných metód sledovania akosti mrazeného masla
21-36 Šťastná, J. - Vinter, V. - Babička, J. - Lešková, Z.
Vliv tepelných šoků a iradiace na germinabilitu, senzitizaci a přežívání bakteriálních spor
37-42 Píš, E.
Širšie rozvedenie významu biologického obsahu kvasiniek vo vzťahu k výžive
43-48 Tvarožek, V.
Skladovanie ovocia a zeleniny v ionizovanom ovzduší
49-52 Kačeňák, I.
Poznatky zo zahraničných ciest do NDR a RSR
53-56 Novinky zo zahraničnej literatúry
Novinky zo zahraničnej literatúry
3-4
1-11 Mečárik, K.
Určovanie rýchlostí skupenskej premeny pri zmrazovaní potravín
12-19 Krkošková, B. - Grznárová, A.
Sledovanie akosti mraziarenského masla po vyskladnení
20-31 Vašicová-Kostolanská, J.
Uplatnenie mikrovlnového ohrevu pri spracovaní ovocia na polotovary
32-37 Kačeňák, I.
Význam priepustnosti obalov pre potravinársku obalovú techniku
38-46 Červeňová, E.
Výroba ovocných štiav
51-59 Krkošková, B. - Görner, F.
Vplyv rýchlosti a skladovacej teploty na oxidáciu tuku a zmeny štruktúry masla a smotany
60-65 Pálenkár, P.
Poznatky z výskumu technológie mrazených diétnych pokrmov
66-67 Smirnov, V.
I. zjazd absolventov potravinárskych študijných odborov Chemickotechnologickej fakulty Slovenskej vysokej školy technickej, nositeľky Radu republiky
68-69 Z činnosti orgánov RVHP v potravinárskom priemysle
Z činnosti orgánov RVHP v potravinárskom priemysle
Pripomname si jubileum
70 Naši jubilanti
Naši jubilanti
Recenzie
71-75 Novinky zo zahraničnej literatúry
Novinky zo zahraničnej literatúry