Scientific journal

13 1974

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 13, 1974

1-2
1-2 Otvorenie konferencie
Otvorenie konferencie
3-6 ŠINKO, J.
Perspektívy rozvoja výroby hotových pokrmov a polotovarov na priemyselnej báze
7-14 MLYNAROVIČ
Predpoklady na zabezpečenie veľkovýroby hotových pokrmov a polotovarov v Slovenskej socialistickej republike
15-23 ŠULC, Š.
Podiel výskumu na zabezpečovaní výroby hotových pokrmov a polotovarov
24-36 BYSTRICKÁ, E.
Svetový trend pri riešení problematiky spoločného stravovania
37-40 DOBERSKÝ, P.
Perspektivy využití průmyslově vyráběných hotových pokrmů ve zdravotnických zařízeních
41-47 GARA, K.
Perspektívy využitia priemyselne vyrábaných hotových pokrmov v školskom stravovaní
48-52 KOMINARSKAJA, A. K.
Vplyv rôznych spôsobov zmrazovania na kvalitu hovädzieho mäsa
53-63 URBANIAK, M. A. - JERZYKOWSKI, J. T.
Uwagi do rozmražania mięsa w urządzeniach przemysłowych
64-69 SMOTLACHA, M.
Sortiment zmrazených polotovarů a hotových jídel
70-74 KLEMPA, Š.
Predpoklady na zavedenie výroby mrazených hotových pokrmov a polotovarov v mraziarskom závode Bratislava
75-80 PÁLENKÁR, P. - HRIADELOVÁ, O.
Poznatky z riešenia mraziarskej technológie prípravy mrazených pokrmov
81-95 BURIAN, J.
Výrobní linky na výrobu hotových jídel a polotovarů
96-103 KAČEŇÁK, I.
Obalové materiály z hľadiska mraziarskej úchovy potravín
104-114 PELNAŘOVÁ, L.
Zkušenosti s rozmrazováním zmrazených hotových pokrmů za použití vysokofrekvenčního ohřevu
115-120 FUCHSOVÁ, A.
Zhodnocení různých způsobů rozmrazování a ohřevu zmrazených dietních jídel
121-123 KUBA, P.
Mraziarske zariadenia a distribučný predaj mrazených hotových výrobkov u nás a v zahraničí
124-132 SKŘIVAN
Mrazírenské zařízení pro skladování a distribuci mražených hotových pokrmů u nás a v zahraničí
133-136 PÁLENKÁR, P. - KAPUSNÍKOVÁ, M.
Zmeny v mrazených hotových pokrmoch počas skladovania
137-140 PETRÍKOVÁ, D. - PAVLÍKOVÁ, A.
Porovnanie nutritívnej hodnoty mrazených a sterilizovaných hotových pokrmov
141-152 LEŠKOVÁ, Z. - ŠUBÍK, J. - BEHÚŇ, M.
Mikrobiológia mrazených potravín
153-164 POLÁŠEK, M.
Teplovzdušné rozmrazovacie zariadenie
3
1-6 BUŠA, J.
Problém životného prostredia
7-16 SIMEK, F.
Výskumné práce Centrálneho výskumného ústavu potravinárskeho priemyslu v Budapešti za r.1972
17-24 BEHÚŇ, M. - ŠUBÍK, J.
Fyziologické a biochemické aspekty klíčenia spór vláknitých húb
25-33 KLEMPOVÁ, F.
Štúdium zrenia mäsa za rozličných podmienok
34-46 ŠEPITKA, A.
Pokrok v zahusťovaní a dehydratácii kvapalných potravín
47-51 LAZAR, E.
Polarografické stanovenie kyseliny L-askorbovej
52-55 Prehľad výsledkov vedecko-výskumných úloh Výskumného ústavu potravinárskeho SPA za rok 1973
Prehľad výsledkov vedecko-výskumných úloh Výskumného ústavu potravinárskeho SPA za rok 1973
56-59 Novinky zo zahraničnej literatúry
Novinky zo zahraničnej literatúry
4
1-11 URBANIAK, M. A. - JERZYKOWSKI, J. W.
Some remarks on the defreezing of meat in industrial conditions
12-27 ŠŤASTNÁ, J. - VINTER, V. - BABIČKA, J. - LEŠKOVÁ, Z.
Praktické aspekty teplotních zásahů do průběhu germinace a postgerminačního vývoje bakteriálních spor
28-40 THALMEINEROVÁ, A
Nutričné hodnotenie hotových mrazených jedál
41-47 TVAROŽEK, V.
Uplatnenie automatického penetrometra na objektívne meranie konzistencie plodín
48-53 KAČEŇÁK, I.
Obaly a obalová technika v potravinárstve
54-57 Novinky zo zahraničnej literatúry
Novinky zo zahraničnej literatúry