Scientific journal

14 1975

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 14, 1975

1-2
1 Predhovor
Predhovor
2-6 ŠÍCHO, V.
Využití enzymové analýzy v potravinářství
7-19 DVOŘÁK, Z.
Význam a způsoby konzervace potravin chladem
26-39 DEMECZKY, M.
The applications of high frequency field in food industry
40-52 ŠORMAN, L.
Teoretické základy sterilizácie a nové smery v sterilizačnej technike
53-89 ŠEPITKA, A.
Dehydratácia ako progresívny spôsob úschory potravín
90-103 KOPŘIVA, M. - ADAM, M.
Použití tlakových a teplotních rázu v potravinářském průmyslu, zvlášte v procesu sušení
104-111 GRODOVSKÝ, M.
Teoretické základy využitia mikrovlnového ohrevu v potravinárskom priemysle
112-116 VAŠICOVÁ-KOSTOLANSKÁ, J.
Možnosti použitia mikrovlnového ohrevu pri priemyselnom spracovaní potravín
117-118 BROKEŠ, P.
Využitie membránových procesov pri konzervácii potravín
119-126 ŠKAREK, L.
Nové způsoby tvarování potravinářských výrobků
127-128 ŠKAREK, L.
Diskusný príspevok generálneho riaditeľa LIKO s. Jána Marcelyho
129-137 ŠULC, Š.
Využitie chladu pri úchove potravín
138-143 POLÁŠEK, M.
Zmrazovanie kvapalných potravín
144-146 PAP, L.
Freezing with liquid nitrogen
147-154 JÄGER, F - LANG, R.
Chladiarenský automobil Š1203 vychladzovaný a poháňaný kvapalným propánom
155-159 MIHALIK, J.
Nová metóda defrostácie potravinárskych produktov
160-164 GINTEROVÁ, A.
Využitie biokonzervácie v potravinárskom priemysle
165-172 SALKOVÁ, Z.
Možnosť využitia ionizujúceho žiarenia na úchovu potravín
173-177 HANULA, P.
Použitie nizínu v potravinárstve
178-181 TVAROŽEK, V.
Vplyv elektroionizácie na kinetiku zrenia plodín
182-187 BEHÚŇ, M. - ŠUBÍK, J. - DUDÍKOVÁ, E.
Niektoré aspekty použitia antifungálnych Iátok v potravinárstve
188-189 Využitie progresívnych surovín v mlynsko-pekárenskom priemysle - diskusný pnspevok s. Pláteníka
Využitie progresívnych surovín v mlynsko-pekárenskom priemysle - diskusný pnspevok s. Pláteníka
3-4
1-9 POKORNÝ, J. - HEGEDÜŠOVÁ, B. - NGUYEN-THIEN, L.
Štúdium hnednutia potravín v modelovom systéme 1,4-benzochinónu a kazeínu
10-21 ŠUBÍK, J.
Mechanizmus účinku antifungálnych antibiotík
22-30 UHDE, W. J.
Ernährungstoxikologische Probleme beim Einsatz von Verpackungswerkstoffen aus Plasten
31-35 KAČEŇÁK, I.
Racionalizácia a inovácia v obalovej technike potravinárskeho priemyslu
36-44 KAPUSNÍKOVÁ, M. - KRKOŠKOVÁ, B.
Príspevok k štúdiu sledovania skutočného obsahu vitamínu C v tepelne opracovaných potravinách
45-48 Novinky zo zahraničnej literatúry
Novinky zo zahraničnej literatúry