Scientific journal

15 1976

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 15, 1976

1
1-8 Haspelová-Horvátovičová, A. - Horičková, B.
Príspevok ku kvantitatívnemu určovaniu farbív v koreninovej papríke
9-18 Šepitka, A.
Progresívny spôsob výroby mletej koreninovej papriky a jej vlastnosti
19-26 Tvarožek, V. - Morávková, O.
Endogénna respirácia nehomogenizovaného materiálu
39-44 Šepitková, J.
Antimikrobiálne dezinfekčné látky a ich aplikácia v potravinárstve
45-53 Bojňanská, A.
Využitie mikroorganizmov pri riešení problému hladu
54-58 Zo zahraničnej literatúry
Zo zahraničnej literatúry
2
1-8 Salková, Z. - Koman, V.
Zmeny štruktúry triglyceridových molekúl bravčového tuku spôsobené gama-žiarením
9-18 Kačeňák, I.
Použitie Butacorinu na ochranu kovových obalov na potravinárske výrobky proti korózii
19-23 Vašicová-Kostolanská, J.
Kombinované spôsoby ohrevu v potravinárstve
24-35 Thalmeinerová, A.
Porovnanie nutričnej hmoty pokrmov pripravených priemyselne a pokrmov pripravených podľa noriem verejného stravovania
36-41 Tvarožek, V.
Meranie ionizácie v skladovom ovzduší
42-46 Šepitková, J.
Volatilné fungicídne látky a ich aplikácia v potravinárstve
3
1-9 Krkošková, B.
Zmeny chemickej štruktúry mrazeného masla
10-18 Klempová, F. - Čepková, V.
Vplyv teploty a času na aktivitu mitochondriálnej ATP-ázy a respiračnú aktivitu mitochondrií pečene
19-25 Tvarožek, V. - Warenich, J.
Príspevok k problematike analytických metód
26-38 Grundke, G.
Forschritte und neue Problemstellungen auf dem Gebiete der Warenpfege
39-45 Cupáková, M.
Príspevok k štúdiu aromatických Iátok potravín
46-48 Novinky zo zahraničnej literatúry
Novinky zo zahraničnej literatúry
4
1-5 Paulovičová, Z. - Burák, Š.
Agropotravinársky komplex a objektívne posudzovanie jeho výsledkov
6-13 Thalmainerová, A. - Kováčová, K.
Porovnanie koncentrácie jednotlivých aminokyselín sójovej múky a rozličných druhov mäsa
14-29 Lazar, E.
Kombinácia plynovej chromatografie a hmotnostnej spektrometrie
30-36 Vavrík, A.
Uplatnenie dielektrického a mikrovlnového ohrevu pri rozmrazovaní potravín
37-43 Vavrík, A. - OIekšák, J.
Súčasné perspektívy metódy čistenia odpadových vôd zo závodov potravinárskeho priemyslu
44-52 Jäger, F.
Využitie kvapalného propánu pri chladiarenskej automobilovej doprave
53-60 Paulovičová, Z.
Spolupráca Výskumného ústavu potravinárského s niektorými organizáciami v 6. päťročnici