Scientific journal

17 1978

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 17, 1978

1
1-4 PAULOVIČOVÁ, Z.
Zefektívňovanie výskumu a jeho realizácie vybranými riadiacimi činnosťami
5-11 ŠUBÍK, J.
Pokroky vo výskume biochemického účinku vybratých-antimikróbnych látok a mechanizmov rezistencie mikroorganizmov proti nim
12-20 BARABÁŠ, J. - KRČÁL, Z.
Koncentráty všetkých mliečnych bielkovín
21-32 MEČÁRIK, K. - HAVELSKÝ, V.
Kinetika kryštalizácie a rýchlosť skupenskej premeny pri zmrazovaní potravín
33-39 VACOVÁ, T. - ČERVEŇOVÁ, E.
Možnosti náhrady cukru ako sladidla
2
1-2 K 50. narodeninám Ing. Štefana Buráka
K 50. narodeninám Ing. Štefana Buráka
 
3-20 ZÁVODSKÝ, L.
Termodynamické rovnováhy v roztoku sacharózy z hľadiska cukrovarníckej technológie
21-28 VACOVÁ, T. - ČERVEŇOVÁ, E.
Význam a možnosti znižovania spotreby cukru v potravinárskej výrobe
29-34 GRODOVSKÝ, M. - TOMÁŠEK, K.
Mikrovlnová pasterizácia piva
35-42 ŠUBÍK, J.
Antimikróbne Iátky v dezinfekčných procesoch
43-46 Novinky zo zahraničnej Iiteratúry
Novinky zo zahraničnej Iiteratúry
3
1 K životnému jubileu s. Ing. Alojza Vavríka
K životnému jubileu s. Ing. Alojza Vavríka
2 K šesťdesiatinám prof. Antona Rašku
K šesťdesiatinám prof. Antona Rašku
 
3-8 PAULOVIČOVÁ, Z.
Hlavné úlohy riešené vo Výskumnom ústave potravinárskom v 6. päťročnici
9-21 BROKEŠ, P.
Využitie osmózy v potravinárskom priemysle
22-28 KRKOŠKOVÁ, B. - CUPÁKOVÁ, M.
Možnosti lepšieho zhodnotenia mliečneho tuku
29-33 KRČÁL, Z. - BARABÁŠ, J.
Možnosti využitia koncentrátov všetkých mliečnych bielkovín
34-39 PREKOPPOVÁ, J. - SLOTTOVÁ, A.
Štúdium vplyvu kysnutia a zrenia na prežívanie nežiaducich mikroorganizmov v ovčom hrudkovom syre
40-45 HANULA, P. - KOLEČÁNIOVÁ, V.
Výskum a vývoj sterilizovaných pokrmov vo veľkom balení
46-50 VACOVÁ, T. - ČERVEŇOVÁ, E.
K problematike ďalšieho rozvoja cukrovarníckeho priemyslu
4
1 K životnému jubileu Ing. Alojza Vavríka
K životnému jubileu Ing. Alojza Vavríka
 
2-17 ŠUBÍK, J. - TAKÁCSOVÁ, G.
Rezistencia mikroorganizmov k antifugálnym látkam: biochemický a genetický základ rezistencie kvasiniek k mucidinu
18-23 LEŠKOVÁ, Z.
Vplyv zmien teploty v postgerminačnom štádiu na rast a životaschopnosť buniek Bacillus cereus
24-35 VAVRÍK, A.
Rozmrazovanie mikrovlnovou energiou
36-40 CHRIAŠTEĽ, L.
Vákuové chladenie chleba
41-53 POLÁŠEK, M.
Zariadenie na počítanie a dávkovanie chleba do prepravných obalov
54-60 VACOVÁ, T. - KRKOŠKOVÁ, B.
Interdisciplinárne prepojenie potravinárskej technológie a techniky