Scientific journal

18 1979

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 18, 1979

1
1-2 K životnému jubileu s. Márie Malovcovej
K životnému jubileu s. Márie Malovcovej
 
3-13 ULIČNÝ, J. - VAVRÍK, A.
Problémy riadenia v mnohovrstvovom hierarchickom systéme
14-23 TVAROŽEK, V.
Penetrometrické hodnoty konzistencie zeleniny a ovocia domáceho pôvodu
24-29 KRKOŠKOVÁ, B. - ŠIMKOVÁ, E.
K problematike rýchleho stanovenia obsahu tuku v mlieku a mliečnych produktov
30-40 KRČÁL, Z. - PREKOPOVÁ, J.
Možnosti predĺženia trvanlivosti konzumného mlieka
41-48 THALMEINEROVÁ, A.
Príspevok k štúdiu chemického zloženia vybraných potravinárskych výrobkov
49-55 HORÁČEK, P.
Současný stav ozařování odpadů a potravin
2
1-8 ULIČNÝ, J. - VAVRÍK, A.
Nekonvenčný prístup k riešeniu problémov mnohovrstvových hierarchických systémov
9-24 ŠUBÍK, J. - TAKÁCSOVÁ, B.
Vplyv heterocyklických N-alkylamínoxidov na rast a metabolizmus mikrobálnych buniek
25-32 VAŠICOVÁ, J.
Mikrovlnový ohrev pri kysnutí cesta
33-38 KRKOŠKOVÁ, B. - VACOVÁ, T.
Netradičné využitie mliečneho tuku v novom sortimente nízkoenergetických nátierok
39-48 SALKOVÁ, Z.
Vybrané poznatky zo súčasného výskumu využitia ionizujúceho žiarenia v potravinárstve
49-52 VACOVÁ, T.
Význam sledovania bielkovín a príbuzných látok pre kontrolu akosti požívatín
3
1 K životnému jubileu Ing. Františky Klempovej
K životnému jubileu Ing. Františky Klempovej
 
3-19 TVAROŽEK, V. - SKALNÝ, J. - LUKÁČ, P. - MIHALKOVIČOVÁ, Ľ.
Porovnanie účinkov jednorázovej a trvalej ionizácie na stabilizáciu kvality vybraných poľnohospodárskych a potravinárskych surovín
21-25 TAKÁCSOVÁ, G. - ŠUBÍK, J.
Biochemické aspekty cytolytickej aktivity antimikróbne aktívnych amínoxidov
27-39 KAČEŇÁK, I.
Vzťah sorpčných vlastností k baleniu chleba
41-49 DUCHÁČEK, V. - BLUĎOVSKÝ, R.
Optimalizace kombinované degradace celulózových materiálů ozářením a enzymovou hydrolýzou
51-59 KOJNOKOVÁ, E.
Potreba vody a produkcia odpadových vôd v mliekárenskom priemysle
4
1-5 ŠUBÍK, J. - TAKÁCSOVÁ, G.
Inhibícia rastu a metabolizmu mikroorganizmov N,N-dimetyl-1-metyldodecylaminoxidom
7-14 DRDÁK, M. - PRÍBELA, A. - GAJDOŠÍKOVÁ, J.
Spôsoby hodnotenia farby rajčinového pretlaku
15-21 GRODOVSKÝ, M.
Fotometrické stanovenie bielkovín v pekárenských výrobkoch
23-30 MÓROVÁ, E. - TAKÁCSOVÁ, M. - DODOK, L.
Sledovanie zmien obsahu mastných kyselm počas extrúzneho spracovania kukurice
31-34 VACOVÁ, T. - KRKOŠKOVÁ, B.
Aplikácia monoglyceridových emulgátorov pri výrobe mrazených smotanových krémov
35-39 JURÍKOVÁ, K. - ŠUBÍK, J.
Výskyt mikroorganizmov pri výrobe chleba
41-47 STRMISKOVÁ, G. - DUBRAVICKÝ, J. - BARTEKOVÁ., Z.
Nutričné vlastnosti výrobkov zo sójových bielkovín. I. Nutričná hodnota sójových bielkovín
49-54 ŠEPITKA, A.
Racionalizácia spotreby energie v potravinárskom priemysle
55-63 OLEKŠÁK, J.
Príspevok Výskumného ústavu potravinárskeho k riešeniu problematiky čistenia odpadových vôd potravinárskeho priemyslu