Scientific journal

19 1980

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 19, 1980

1
1-7 KRKOŠKOVÁ, B. - VACOVÁ, T.
Vplyv technologických parametrov frakcionácie mliečneho tuku na fyzikálne vlastnosti frakcií
8-16 BARABÁŠ, J.
Vplyv rozličných technologických faktorov na vlastnosti sušených koncentrátov všetkých mliečnych bielkovín
17-22 STRMISKOVÁ, G. - DUBRAVICKÝ, J. - BARTEKOVÁ, Z.
Nutričné vlastnosti výrobkov zo sójových bielkovín. II. Faktory obmedzujúce nutričnú hodnotu bielkovín sóje
23-28 CUPÁKOVÁ, M. - PALO, V.
Chutnosť mliečneho tuku. I. Prehľad poznatkov o chuti a vôni mliečneho tuku
29-38 ŠUBÍK, J. - ŠUBÍKOVÁ, V.
Amínoxidy, ich chemické a biologické vlastnosti
2
1-8 PRÍBELA, A. - DRDÁK, M. - KLEMPA, Š.
Fotometrické stanovenie farby rajčinových pretlakov
9-15 KRKOŠKOVÁ, B. - VACOVÁ, T.
Vplyv technologických parametrov frakcionácie mliečneho tuku na chemické zloženie frakcií
17-22 CUPÁKOVÁ, M. - PALO, V. - COPLÁKOVÁ, M.
Chutnosť mliečneho tuku. II. Štúdium charakteru arómy maslového tuku a jeho frakcií
23-31 MEČÁRIK, K.
Analyticko-numerické riešenie zmrazovania homogénnych materiálov
33-36 ŠUBÍK, J. - ŠUBÍKOVÁ, V.
Princíp a možnosti aplikácie luminometrie
37-48 BARTEKOVÁ, Z. - DUBRAVICKÝ, J. - STRMISKOVÁ, G. - DUDÁŠOVÁ, S.
Uplatnenie koncentrácie sójovej bielkoviny pri výrobe modelových výrobkov na báze bravčového mäsa
49-54 BOLFOVÁ, J.
Štúdium predpokladov uplatnenia automatizovaných systémov riadenia vo vybranom potravinárskom závode - Riadenie kvality
3
1-2 K životnému jubileu Ing. Vladimíra Smirnova
K životnému jubileu Ing. Vladimíra Smirnova
 
3-11 TVAROŽEK, V.
Tovaroznalecký luminoskop na objektívne hodnotenie kvality
13-27 KAČEŇÁK, I.
Problémy objektívneho hodnotenia kvality chleba
29-34 VACOVÁ, T. - KRKOŠKOVÁ, B.
Aplikácia stabilizátorov pri výrobe mrazených smotanových krémov
35-45 STRMISKOVÁ, G. - DUBRAVICKÝ, J. - BARTEKOVÁ, Z.
Uplatnenie polyfosfátových aditív pri výrobe modelových výrobkov na báze bravčového mäsa
47-56 PRUGAROVÁ, A.
Zmena kryoanabioticky konzervovaných potravín počas ich skladovania
57-61 DRDÁK, M. - PRÍBELA, A. - PETRÍKOVÁ, D.
Využitie farebných diferencií na hodnotenie rajčinového pretlaku
4
1-3 K 30. výročiu založenia Výskumného ústavu potravinárskeho
K 30. výročiu založenia Výskumného ústavu potravinárskeho
 
5-10 TVAROŽEK, V. A KOL.
Výskum progresívnych metód kontroly kvality surovín a výrobkov
11-17 ŠUBÍK, J.
Pokroky vo výskume nových biocídnych látok a regulačných mechanizmov mikrobálnych buniek
19-26 KRKOŠKOVÁ, B. A KOL.
Výskum vybraných procesov vo väzbe na inováciu a zvýšenie výživových vlastností výrobkov s využitím širokoprofilových a netradičných surovín
27-32 POLÁŠEK, M. A KOL.
Výskum a vývoj kontinualizácie pekárskych liniek vo fáze od pece po expedíciu
33-38 VAVRÍK, A.
Využitie nových fyzikálnych princípov a poznatkov v potravinárskom priemysle
39-43 SALKOVÁ, Z.
Overovanie uplatnenia ionizujúceho žiarenia u skladovanej zeleniny a ovocia
45-50 ZÁVODSKÝ, L. A KOL.
Príspevok ku skvalitneniu cukrovarníckej technológie