Scientific journal

2 1963

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 2, 1963

1
1-2 Šulc, Š.
O činnosti Výskumného ústavu mraziarenského v jubilejnom roku 1962
3-15 Arpai, J.
O vplyve spôsobu zmrazovania na akosť a na mikrobiologickú nezávadnosť mäsa
16-23 Heidinger, K.
Automatizácia špenátového pretlaku
24-31 Janko, K.
Fotoelektricky riadené zariadenie pre automatizovanie hráškovej linky
32-44 Benke, G.
Zo správy "Študijná cesta vo Švédsku"
45-48 Záznamy zo zahraničnej literatúry
Záznamy zo zahraničnej literatúry
2
1-15 Birtok, J.
Kontinuálne meranie a regulovanie obsahu sušiny špenátového pretlaku
16-22 Heidinger, K. - Janko, K.
Automatizácia linky na zelený hrášok
23-34 Arpai, J. - Grófová, M.
Sledovanie rastu baktérií v potravinách v závislosti od vplyvu a dĺžky doby skladovania za chladu
35-49 Lifka, E.
Literárna štúdia o manipulácii s materiálom v mraziarenských závodoch
50-52 Záznamy zo zahraničnej literatúry
Záznamy zo zahraničnej literatúry
3
1-13 Vozár, L.
Doterajšie poznatky o pôsobení vyšších a nadmerných dávok vitamínu C
14-20 Behúň, M.
Vplyv ultrazvukových vĺn na stabilitu vitamínu C a aktivitu peroxydázy
21-28 Krébes, T. - Pálenkár, P. - Štangová, A.
Technológia sublimačného sušenia a výsledky lyofilizácie ovocia a zeleniny
29-37 Šulc, Š.
Vplyv chladiarenských teplôt na nutričnú hodnotu a enzymatickú aktivitu u listovej zeleniny
38-49 Stein, I. - Klempová, F. - Morárová, E.
Príspevok k poznaniu vplyvu nízkych teplôt na aktivitu glykolytických enzýmov mäsa
50-53 Lifková, Z.
Zistenie najvýhodnejších kritérií pri pokusnej výrobe krupicových flameri
54-56 Záznamy zo zahraničnej literatúry
Záznamy zo zahraničnej literatúry
4
1-4 Preslov s. Urbana, vedúceho odboru rozvoja vedy a techniky Ministerstva potravinárskeho priemyslu v Prahe
Preslov s. Urbana, vedúceho odboru rozvoja vedy a techniky Ministerstva potravinárskeho priemyslu v Prahe
5-14 O význame chladu v potravinárstve (z príležitosti konferencie)
O význame chladu v potravinárstve (z príležitosti konferencie)
15-25 Vogl, J.
Chladící zařízení s nucenou cirkulací chladiva v závodech potravinářského průmyslu
26-39 Arpai, J.
Pokusné podklady k návrhu novej technológie glazurovania mrazeného mäsa
40-45 Filip, C.
Referát na konferenci o využití chladu v potravinářském průmyslu
46-50 Petříček, J.
Chlad a jeho využití v masném průmyslu
51-55 Technika chlazení v maloobchodě
Technika chlazení v maloobchodě
56-58 Diskusní příspěvek zástupce podniku zahraničního obchodu Koospol
Diskusní příspěvek zástupce podniku zahraničního obchodu Koospol
59-61 Chladící technika v potravinářství (Diskusný príspevok s. P. Novotného, zástupcu n. p. Frigera v Kolíne)
Chladící technika v potravinářství (Diskusný príspevok s. P. Novotného, zástupcu n. p. Frigera v Kolíne)
62-64 Funkčné požiadavky na domáce chladničky (Diskusný príspevok s. Cabalku, zástupcu n. p. Chladnička v Zlatých Moravciach)
Funkčné požiadavky na domáce chladničky (Diskusný príspevok s. Cabalku, zástupcu n. p. Chladnička v Zlatých Moravciach)