Scientific journal

20 1981

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 20, 1981

1
1-6 KRKOŠKOVÁ, B. - BARANOVÁ, M.
Vplyv prídavku srvátky a mliečnych bielkovín na fyzikálne a chemické vlastnosti mäsových výrobkov
7-13 KRČÁL, Z. - PREKOPPOVÁ, J. - SLOTTOVÁ, A.
Vplyv kvality nakupovanej suroviny na kvalitu trvanlivého mlieka
15-25 ŠUBÍK, J. - LEŠKOVÁ, Z. - GBELSKÁ, Y. - DUDÍKOVÁ, E. - TAKÁCSOVÁ, G.
Výskum podmienok efektívnej inaktivácie mikroorganizmov N,N-dimetyl-1 metyldodecylaminoxidom
27-33 PRUGAROVÁ, A.
Príspevok k štúdiu vplyvu zmrazovania na výslednú kvalitu a skladovaciu stabilitu potravín
35-41 OLEKŠÁK, J.
Regenerácia oplachových odpadových vôd z umývačiek fliaš a ich recirkulácia
43-52 HORVÁTHOVÁ, R.
Mutagénna aktivita antimikróbnych látok a spôsoby jej detekcie
2
1-7 VACOVÁ, T. - KRKOŠKOVÁ, B. - BARANOVÁ, M.
Štúdium optimalizácie technologických procesov výroby mrazených smotanových krémov
9-17 ŠUBÍK, J. - JURÍKOVÁ, K.
Regulácia rastu nežiaducej mikroflóry na povrchu surových trvanlivých mäsových výrobkov
19-28 HORVÁTHOVÁ, R. - ŠUBÍK, J.
Genetická aktivita kyseliny 3-(5-nitro-2-furi)akrilovej u kvasiniek
29-32 ŠPAŇÁR, M. - GRODOVSKÝ, M.
Stanovenie lipofilných vitamínov vysokotlakovou kvapalinovou chromatografiou. I.
33-41 STRMISKOVÁ, G. - DUBRAVICKÝ, J. - BARTEKOVÁ, Z.
Vplyv prídavku polyfosfátových aditív na akosť párkov obyčajných
43-50 ULIČNÝ, J. - VAVRÍK, A.
Riadenie mnohovrstvových hierarchických systémov v podmienkach neurčitosti
Pripomname si jubileum
51-52 K životnému jubileu Dr. Ing. Ladislava Závodského
K životnému jubileu Dr. Ing. Ladislava Závodského
53-54 K životnému jubileu Ing. Teodora Krébesa
K životnému jubileu Ing. Teodora Krébesa
3
1-6 CUPÁKOVÁ, M. - PALO, V.
Karbonylové zlúčeniny v mliečnom tuku a jeho frakciách
7-13 KLEMPOVÁ, F. - PÁLENKÁROVÁ, S.
Možnosti využitia škrobov pri výrobe mäsových výrobkov
15-21 HOZOVÁ, B. - ŠORMAN, L.
Štúdium zmien obsahu vitamínov B1, B2 a B6 a niektorých mikrobiologických ukazovateľov pri rôznych spôsoboch termosterilizácie hrachu
23-27 ŠPAŇÁR, M. - GRODOVSKÝ, M.
Stanovenie lipofilných vitamínov vysokotlakovou kvapalinovou chromatografiou. II.
29-36 SMIRNOV, V. - SŮROVÁ, E. - UHEROVÁ, R. - TAKÁCSOVÁ, M.
Využitie elektrofyzikálnych metód pri tepelnej úprave potravín živočíšneho pôvodu
37-51 SVOBODA, M.
Odpadní vody mlékárenského průmyslu a jejich čištění
4
1-2 20. výročie nášho časopisu
20. výročie nášho časopisu
3-16 KAČEŇÁK, I.
Problémy balenia ožiarených potravín
17-21 VACOVÁ, T. - BUBELÍNIOVÁ, E. - KLIMENTOVÁ, E.
Rýchle stanovenie kazeínu
23-29 PRUGAROVÁ, A. - ŠORMAN, L.
Oxidatívne zmeny skladovaných mrazených potravín
31-35 BALÁŽIKOVÁ, M. - DRDÁK,M.
Vplyv ťažkých kovov na stabilitu kyseliny askorbovej
37-43 KRKOŠKOVÁ, B. - VACOVÁ, T.
Kvalita a trvanlivosť nátierok na báze mliečneho tuku
45-49 MÓROVÁ, E. - DODOK, L. - SŮROVÁ, E.
Inaktivovaná ovsená múka a sledovanie jej fyzikálnochemických ukazovateľov počas skladovania
51-56 DRDÁK, M. - BALÁŽIKOVÁ, M.
Účinok kovov na reakcie neenzymatického hnednutia
57-60 HORČIN, V. - ŠIMEKOVÁ, E. - BALÚCH, J.
Progresívny spôsob získavania cibuľových práškov, granulí a vločiek fluidnou technológiou
61-65 BUCHTOVÁ, V. - DUBRAVICKÝ, J. - BARTEKOVÁ, Z. - STRMISKOVÁ, G.
Zloženie a biologická hodnota niektorých nemäsových bielkovín používaných pri výrobe mäsových výrobkov
67-71 MÓROVÁ, E. - DODOK, L. - SŮROVÁ, E. - BUCHTOVÁ, V.
Instantná ovsená múka
Pripomname si jubileum
73-74 K životnému jubileu Ing. Zlatice Paulovičovej
K životnému jubileu Ing. Zlatice Paulovičovej
75-76 K sedemdesiatinám prof. Ing. dr. Gustáva Janíčka, DrSc.
K sedemdesiatinám prof. Ing. dr. Gustáva Janíčka, DrSc.