Scientific journal

21 1982

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 21, 1982

1
1-2 SZOKOLAY, A.
Príhovor k prvému číslu nového celoslovenského vedeckého časopisu „Bulletin potravinárskeho výskumu“
3-8 SZOKOLAY, A.
Komplexná ochrana akosti požívatín
9-18 PRÍBELA, A. - ŠORMAN, L. - ŠKÁRKA, B.
Stav výskumu a perspektívy základného výskumu v oblasti potravinárskej chémie na Slovensku
19-36 KOMAN, V.
Príspevok k možnosti modelovania jedlých tukov na zvolený súhm výsledných vlastností. I. Úvodné poznatky a práce
37-44 HLAVAČKA, V. - SVORKA, M. - VIŠACKÝ, V.
Využitie ultrafiltračného zariadenia VÚ LIKO pri spracovaní enzýmov
45-52 CUPÁKOVÁ, M.
Distribúcia aromatických látok vo frakciách z rozdielnych druhov mliečneho tuku
53-68 MRÁZ, I.
Štúdium optimálnych podmienok tepelnej sterilizácie hotového pokrmu „Fazuľový prívarok“ v balení P 5/1 pre spoločné stravovanie
69-82 GBELSKÁ, Y. - KOVÁČ, L. - ŠUBÍK, J.
Biochemické vlastnosti kvasiniek Saccharomyces cerevisiae so zníženým obsahom fosfatidylserínu
2
1-3 Ing. Ladislav Bobiš, CSc., riaditeľ Výskumného ústavu hydinárskeho priemyslu, Bratislava, 60-ročný
Ing. Ladislav Bobiš, CSc., riaditeľ Výskumného ústavu hydinárskeho priemyslu, Bratislava, 60-ročný
 
5-18 KOMAN, V. - CSICSYOVÁ, M.
Príspevok k možnostiam modelovania jedlých tukov na zvolený súhrn výsledných vlastností. II. Uplatnenie štruktúr triacylglycerolov
19-31 TAKÁCSOVÁ, G. - ŠUBÍK, J.
Molekulárnobiologické základy rezistencie mikroorganizmov proti antífungálnym látkam
33-43 DRDÁK, M. - ORAVCOVÁ, V. - JURKOVIČOVÁ, M.
Vplyv teploty a dĺžky záhrevu na kvalitu tekutého ovocia sladeného fruktózou a xylózou
45-48 DODOK, L. - MÓROVÁ, E. - GALLOVÁ-ADÁSZOVÁ, M.
Vplyv inaktivovanej ovsenej múky na kvalitu lepku, cesta a sušienok
49-52 DODOK, L. - MÓROVÁ, E. - SUROVÁ, E.
Skúsenosti so skladovaním ovsených sušienok
53-57 POLÁŠEK, M. - KUČERA, A.
Zariadeníe na rozmerovú kontrolu chleba
59-67 BROKEŠ, P. - HLAVAČKA, V.
Pôsobenie fyzikálnych a chemických vplyvov na funkčné a mechanické vlastnosti ultrafiltračných membrán X-50-25-60
69-74 TOMÁŠEK, K. - TURAZ, K.
Nový stabilizačno-filtračný prostriedok na výrobu piva vyrábaný z domácich surovín
3
1-16 HRONČEK, J. - HUSÁKOVÁ, M.
K normám a kvalite potravín
17-21 ŠUBÍK, J.
Rýchly a citlivý spôsob diferenciácie živých a mŕtvych buniek kvasiniek
23-29 PRÍBELA, A.
Využitie spektrofotometrie pri hodnotení arómy jabĺk
31-37 PRÍBELA, A.
Kinetika penového sušenia rajčiakového pretlaku pri zníženom tlaku a konštantných teplotách
39-45 DUDÍKOVÁ, E. - LEŠKOVÁ, Z. - ŠUBÍK, J.
Vplyv energetického stavu mitochondrií na indukovanú syntézu alfa-D-glukozid-glukohydrolázy v bunkách kvasiniek Saccharomyces cerevisiae
47-56 OLEKŠÁK, J.
Regenerácia odpadových vôd a ich recirkulácia
57-65 SUHAJ, M. - KRKOŠKOVÁ, B.
Štúdium produkcie a zloženia odpadových vôd pivovaru Vyhne a Topoľčany
67-72 BARANCOVÁ, E. - VAVRÍK, A.
Úlohy vodného hospodárstva a účelnosť zavádzania noriem potreby vody
73-79 BOBIŠ, L.
Vysokokapacitná linka RVHP na opracovanie 6000 kusov kurčiat za hodinu
81-82 BENDOVÁ, K.
Potravinársky výskum v Japonsku
Pripomname si jubileum
83-84 K životnému jubileu Ing. Miroslava Behúňa
K životnému jubileu Ing. Miroslava Behúňa
4
1-9 KOMAN, V. - HOJEROVÁ, J. - ZÁHORANSKÝ, M.
Overenie štruktúrnej analýzy triacylglycerolových tukov a olejov použitím Grignardovho činidla
11-23 HRONČEK, J.
Bioprocesy a čas
25-32 FARKAŠ, J. - KOVAĽ, M. - POLONSKÝ, J.
Sledovanie kyselín vo víne izotachoforézou
33-42 ZEMEK, J. - AUGUSTÍN, J. - KUNIAK, Ľ. - BUČKOVÁ, O.
Vplyv zloženia kukuričného výluhu na produkciu alfa-amylázy kultúrou Bacillus subtilis
43-47 VACOVÁ, T. - PRÍBELA, A.
Rýchly postup mineralizácie pri stanovení celkového dusíka Kjeldahlovou metódou
49-60 KOZUB, G. I.
Biochemické a technologické základy výroby vína „sherry“ v Moldavskej SSR
61-66 PRUGAROVÁ, A. - HNÁTHOVÁ, S.
Stanovenie dusičnanov v mrazenej zelenine pomocou iónovoselektívnej dusičnanovej elektródy CRYTUR