Scientific journal

23 1984

Bulletin potravinrskeho vskumu
Summary No. 1 / 1984

TEKEĽ, J.
Stanovenie rezíduí herbicídov v cukrovej repe a produktoch jej technologického spracovania. II.
Bulletin potravinrskeho vskumu, 23, 1984, No. 1, s. 53-62Summary: Stanovenie rezíduí herbicídov v cukrovej repe a produktoch jej technologického spracovania. II.

Keywords:

Download:
  (pdf, 3.3 Mb, 232x)