Scientific journal

23 1984

Bulletin potravinrskeho vskumu
Summary No. 1 / 1984

SŮROVÁ, E. - LEŠKO, J. - DUBRAVICKÝ, J. - SMIRNOV, V.
Analýza fenolovej frakcie údiacich preparátov kombináciou plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou (GLC-MS)
Bulletin potravinrskeho vskumu, 23, 1984, No. 1, s. 71-80Summary: Analýza fenolovej frakcie údiacich preparátov kombináciou plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou (GLC-MS)

Keywords:

Download:
  (pdf, 2.43 Mb, 235x)