Scientific journal

23 1984

Bulletin potravinrskeho vskumu
Summary No. 2 / 1984

TEKEĽ, J. - ŠPAŇÁR, M. - KOVAČIČOVÁ, J. - KOVÁČ, M.
Porovnanie stanovenia chlorizadónu v repnom cukre chronometrickou metódou a vysokotlakovou kvapalinovou chromatografiou
Bulletin potravinrskeho vskumu, 23, 1984, No. 2, s. 123-130Summary: Porovnanie stanovenia chlorizadónu v repnom cukre chronometrickou metódou a vysokotlakovou kvapalinovou chromatografiou

Keywords:

Download:
  (pdf, 2.5 Mb, 192x)