Scientific journal

26 1987

Bulletin potravinrskeho vskumu
Summary No. 1 / 1987

ŠORMAN, L. - DUDÁŠOVÁ, S. - DUDÁŠ, J.
Sledovanie zmien dusíkatých látok vplyvom termosterilizácie potravín využitím metódy plánovania experimentu
Bulletin potravinrskeho vskumu, 26, 1987, No. 1, s. 49-54Summary: Sledovanie zmien dusíkatých látok vplyvom termosterilizácie potravín využitím metódy plánovania experimentu

Keywords:

Download:
  (pdf, 1.78 Mb, 224x)