Scientific journal

26 1987

Bulletin potravinrskeho vskumu
Summary No. 3-4 / 1987

ŠKÁRKA, B. - UJHELYIOVÁ, L.
Optimalizácia niektorých paramentrov citrónovej fermentácie kvasinkou Candida lipolytica 106 na n-alkánoch
Bulletin potravinrskeho vskumu, 26, 1987, No. 3-4, s. 213-216Summary: Optimalizácia niektorých paramentrov citrónovej fermentácie kvasinkou Candida lipolytica 106 na n-alkánoch

Keywords:

Download:
  (pdf, 1.35 Mb, 202x)