Scientific journal

3 1964

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 3, 1964

1
1-5 Šulc, Š.
Najbližšie úlohy Výskumného ústavu pre konzerváciu potravín
6-9 Vaněk, B.
Z kongresu Mezinárodního ústavu chladírenského v Mnichově
10-15 Matyáš, Z.
Možnosti devitalisace patogenních mikroorganismů a vývojových stadií parazitů v mase chladírenskými nebo mrazírenskými teplotami
16-28 Görner, F. - Krébes, T. - Knoppová-Gregušová, V.
Problémy zmrazovania mlieka
29-32 Zkušenosti s využíváním chladícího a mrazícího zařízení ve spotřebních družstvech
Zkušenosti s využíváním chladícího a mrazícího zařízení ve spotřebních družstvech
33-40 Hudec, I.
Chladenie ako základná podmienka hygieny ľahko skaziteľných potravín
41-44 Bobiš, L.
Využitie chladu v hydinárskom priemysle
45-46 Barica, Š.
Problémy skladovania čokolády a cukroviniek pri nízkych teplotách
47-50 Stein, I.
Enzymatická analýza v mraziarenskom priemysle
51-54 Behúň, M.
Stabilita kyseliny l-askorbovej u lyofilizovaných produktov počas skladovania
55-60 Kolečániová, V.
Vplyv technológie na nutričné hodnoty pri výrobe mrazených hotových jedál
61-63 Bystrická, E.
K problematike zmrazovania potravín pomocou tekutého dusíka
64 Gazdík, J.
O vedecko-technicko-ekonomickej propagande
65-68 Diskusné príspevky
Diskusné príspevky
69 Záverečné uznesenia konferencie o používaní chladu v potravinárstve
Záverečné uznesenia konferencie o používaní chladu v potravinárstve
2
73-80 Anter, W. - Hoffmann, R. - Scharnbeck, M.
Neue Perspektiven für die Gefriertrocknung von Lebensmitteln in der DDR
81-96 Šulc, Š. - Pallová, J.
Výsledky hodnotenia sort jahôd vo VÚKP
97-108 Arpai, J.
Diskutujeme o potrebe mikrobiologických noriem
109-115 Behúň, M. - Pálenkár, P. - Štangová, A. - Hinterbuchnerová, M.
Vplyv podmienok skladovania na sublimačne sušené ovocie a zeleninu
116-121 Klempová, F. - Stein, I.
Vplyv blanšírovania na aktivitu lipoxydázy (lipooxydázy a lipázy) glycerol ester hydro
122-126 Anter, W. - Hoffmann, R.
Použitie tekutého dusíka na chladenie prepravných vozidiel
3
129-152 Šulc, Š.
Sledovanie biochemických zmien počas skladovania pri teplote –18 °C
153-159 Hořejší, V.
Používané měřící metody při sublimačním sušení
160-170 Lifka, E.
Zvoz špenátu v ohradových paletách do mraziarenských závodov
171-173 Heidinger, K.
Praktické skúsenosti s automatizáciou výrobných liniek pri výrobe potravín
174-179 Bystrická, E.
Fluidizačné zmrazovanie potravín
180 Záznamy zo zahraničnej literatúry
Záznamy zo zahraničnej literatúry
4
183-193 Arpai, J. - Lešková, Z. - Longauerová, D.
Vplyv zníženej inkubačnej teploty na syntézu nukelových kyselín a bielkoviny u mezofilných a psychrofilných baktérií
194-210 Scharnbeck, M.
Untersuchung von Feuchtigkeitsbestimmungsmethoden auf ihre Andwendbarkeit für die Restwasserbestimmung gefriergetrockneter Lebensmittel
211-217 Kováčová, K.
Hodnotenie niektorých potravín z hľadiska obsahu beta-karoténu, celkových karotenoidov a vitamínu A
218-222 Burák, Š. - Repková, V.
Technicko-ekonomický rozbor nákladov na sublimačné sušenie výmrazom
223-234 Behúň, M.
Poznámky zo IV. medzinárodného kurzu o lyofilizácii v Lyone
235-237 Záznamy zo zahraničnej literatúry
Záznamy zo zahraničnej literatúry
238-240 Zoznam prác uverejnených v ročníkoch I.-III.
Zoznam prác uverejnených v ročníkoch I.-III.