Scientific journal

30 1991

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 30, 1991

1-2
1-4 PRÍBELA, A. - ŠKÁRKA, B.
Vývoj potravinárskeho štúdia na Chemickotechnologickej fakulte STU v Bratislave
5-10 ŠINKOVÁ, T.
Súčasná medzinárodná stratégia v oblasti obmedzovania kontaminácie požívatín polychlórovanými bifenylmi
11-19 DANDÁR, A. - MATULA, S.
Farba technických cukrových roztokov. I. Charakterizácia farebných látok
21-32 PRÍBELA, A. - ROKOSOVÁ, D. - FARKAŠ, P.
Prchavé látky kvetov bazy chabzdovej
33-41 VRBOVÁ, E. - PECKOVÁ, J. - MAREK, M. - BŘEZINA, P.
Enzymová elektroda pro stanovení laktosy
43-51 SUHAJ, M.
Príspevok k spektrofotometrickým metódam stanovenia chinínu v tonizujúcich nápojoch
53-57 KAROVIČOVÁ, J. - POLONSKÝ, J. - DRDÁK, M.
Stanovenie dusienanov v zelenine
59-67 HALÁSOVÁ, G. - PAŠÁKOVÁ-MIHALIAKOVÁ, A.
Aplikácia solí hliníka v cukrovarskej analytike a technológii
69-77 STRMISKOVÁ, G. - SMIRNOV, V.
Vybrané nutriene významné minerálne látky v rybách a rybích výrobkoch
79-84 STRMISKOVÁ, G. - ZVADA, P.
Štúdium obsahu vybraných stopových prvkov hlivy ustricovitej
85-93 STRMISKOVÁ, G. - DUBRAVICKÝ, J. - BÁNHEGYIOVÁ, E.
Vplyv hlivy ustricovitej na zloženie a vlastnosti výrobkov typu jemnej salámy
95-103 BARTEKOVÁ, Z. - DUBRAVICKÝ, J. - SMIRNOV, V. - STRMISKOVÁ, G. - STARUCH, L.
Organoleptické vlastnosti výrobku Klobásová zmes s UTP 1 po skladovaní
105-110 STARUCH, L. - DUBRAVICKÝ, J. - SMIRNOV, V. - BEDNÁR, M.
Stabilita fenolických látok kvapalného udiaceho preparátu UTP 1
111-117 SOPKOVČÍK, M. - SMELÍKOVÁ, Z.
Výťažnosť škrobu z rôznych hybridov kukurice
119-123 ŠVÁBOVÁ, M.
Ukazatelé při posuzování změn Vitolanu z hlediska hygienického
125-142 KOMAN, V. - DANIELOVÁ, E. - RAIS, I.
Sústava nomogramov pre možnosti regulovania priemyselného procesu neizotermickej katalytickej hydrogenácie triacylglycerolov
143-150 SMELÍKOVÁ, Z. - SOPKOVČÍK, M. - WERNEROVÁ, A.
Výber vhodných odrôd zemiakov určených na výrobu zemiakových lupienkov
151-160 DANKO, J.
Číslicové meracie prístroje neelektrických veličín. I. Číslicový snímač prietoku
161-168 MEDVEĎ, M.
Dusíkaté hnojivá a technologická kvalita cukrovej repy
169-170 Grundlagen der Lebensmittelmikrobiologie (VEB FAchbuchverlag 1989)
Grundlagen der Lebensmittelmikrobiologie (VEB FAchbuchverlag 1989)
Pripomname si jubileum
171-173 K sedemdesiatinám prof. Ing. dr. Fridricha Görnera, DrSc.
K sedemdesiatinám prof. Ing. dr. Fridricha Görnera, DrSc.
174-175 K šesťdesiatinám Ing. Teodora Krébesa
K šesťdesiatinám Ing. Teodora Krébesa
3
189-199 PALO, V.
Kryoskopia v mliekárstve
201-208 RAJNIAKOVÁ, A. - HOZOVÁ, B. - DRDÁK, M. - TAKÁCSOVÁ, M.
Využitie glycínu pri netradičnej metóde konzervácie. II. Vplyv kombinovanej konzervácie na sulfhydrylové skupiny
209-216 KAROVIČOVÁ, J. - ROSENBERG, M. - POLONSKÝ, J. - PRÍBELA, A.
Organické kyseliny bazy chabzdovej a čiernej
217-229 DRDÁK, M. - DAUČÍK, P. - KAROVIČOVÁ, J. - ŠIMKO, P. - RAJNIAKOVÁ, A.
Optimalizácia podmienok rozdelenia antokyanínov červených vín HPLC
231-237 SUHAJ, M. - FERENČÍK, B. - SABOVÁ, B.
Stálosť sladidla Sunett v nealkoholických nápojoch počas skladovania
239-246 SCHMIDT, Š. - HOJEROVÁ, J. - BYSTRICKÁ, M.
Štruktúry triacylglycerolov repkového oleja
247-254 VALÍK, Ľ. - GÖRNER, F.
Aktivita vody, vlhkosť a rast Staphylococcus aureus pri sušení cestovín
255-262 MATYÁŠOVÁ, N. - POPRAC, J. - MÓROVÁ, E.
Stanovenie enzýmovej aktivity v múkach amylografickými metódami
263-269 PASTIEROVÁ, E.
Stanovenie bielkovín v sušenom mlieku metódou NIR
271-272 Taxonómia kvasiniek a kvasinkovitých organizmov (Alfa 1990)
Taxonómia kvasiniek a kvasinkovitých organizmov (Alfa 1990)
4
277-284 KOLESÁROVÁ, E. - SABO, B. - JENDRICHOVSKÁ, M. - KROUPOVÁ, E. - MATYÁŠOVÁ, D.
Využitie dietylesteru kyseliny vínnej v potravinárstve
285-289 FARKAŠ, P. - HRADSKÝ, P. - SUCHÝ, V.
Izolácia a charakterizácia horkých látok konzervovanej cukety (Cucurbita pepo giromontia)
291-297 ZEMANOVIČ, J. - SILLOVÁ, J. - ŠTOFLOVÁ, D.
Enzýmová hydrolýzy proteínov
299-304 ZEMANOVIČ, J. - ŠTOFLOVÁ, D. - SILLOVÁ, J.
Enzýmová hydrolýza kazeínu v membránovom reaktore
305-310 KAROVIČOVÁ, J. - POLONSKÝ, J. - PRÍBELA, A. - VÍTKOVÁ, M.
Zloženie organických kyselín v sladovom kvete
311-316 ŠIMKO, P. - PRÍBELA, A. - KNEŽO, J.
Stanovenie benzo(a)pyrénu v sušenom sladovom kvete
317-323 PRÍBELA, A. - PAVLOVIČOVÁ, E.
Tvorba hnedých produktov pri kyslej hydrolýze sladového kvetu
325-333 DRDÁK, M. - DAUČÍK, P. - KUBASKÝ, J. - KAROVIČOVÁ, J.
Rozdelenie antokyanínov červených vín gradientovou HPLC
335-341 ŠIMÚTH, J.
Poškodenie DNA látkami rozpustenými vo vode z propolisu a flavonoidu kvercetínu v prítomnosti Cu2+
343-351 SCHMIDT, Š. - HOJEROVÁ, J.
Frakcionácia stuženého repkového oleja
353-360 DODOK, L. - ALI, M. A. - HALÁSOVÁ, G. - BUCHTOVÁ, V. - POLÁČEK, I. - HOZOVÁ, B.
Vlastnosti a chemické zloženie láskavca (Amaranthus L.)
361-371 DANKO, J.
Číslicové meracie prístroje neelektrických veličín, II. Číslicový snímač teploty
373-376 KOMAN, V. - KOMAN, J.
Príspevok k diferenciácii hydrogenovaných triacylglycerolov pomocou súboru numericko-grafických znakov