Scientific journal

31 1992

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 31, 1992

1
3-17 DUDÍKOVÁ, E.
Stanovenie aktivity hlavných celulolytických enzýmov v potravinárskych a krmovinárskych enzýmových preparátoch
19-33 JURÍKOVÁ, K.
Génové sondy, ich príprava a použitie v potravinárskej mikrobiológii
35-41 ALTAMIRANO, R. C. - DRDÁK, M. - ŠIMON, P. - RAJNIAKOVÁ, A. - KAROVIČOVÁ, J.
Vplyv organických kyselín na stabilitu betanínu
43-48 PRÍBELA, A. - PAVLOVIČOVÁ, E.
Produkcia hnedých farebných látok enzýmovou hydrolýzou sladového kvetu
49-56 KUBIŠOVÁ, Ľ. - ŠIMÚTH, J.
Nukleotidy a bielkoviny ako ochrana DNA pred jej poškodením kvercetínom v prítomnosti Cu2+
57-64 RAJNIAKOVÁ, A. - DRDÁK, M. - BUCHTOVÁ, V. - TAKÁCSOVÁ, M. - HOZOVÁ, B. - KORCOVÁ, D.
Využitie fytoncídov horčice v procese konzervácie potravín
65-70 ALI, M. A. - DODOK, L. - HALÁSOVÁ, G.
Reologické vlastnosti ciest z múky láskavca bielosemenného (Amaranthus hypochondriacus)
71-78 HALÁSOVÁ, G. - DODOK, L. - SMELÍK, A. - GREIF, G.
Zloženie sacharidov v zrne láskavca metlinatého (Amaranthus cruentus)
79-87 HALÁSOVÁ, G. - DODOK, L. - LOKAJ, J. - SMELÍK, A. - VOLLEK, V.
Izolácia škrobu zo zrna láskavca metlinatého (Amaranthus cruentus)
Pripomname si jubileum
89 Pozdrav jubilantovi Ing. Jánovi Uhnákovi, CSc.
Pozdrav jubilantovi Ing. Jánovi Uhnákovi, CSc.
90-91 K životnému jubileu Ing. Kristíny Holčíkovej, CSc.
K životnému jubileu Ing. Kristíny Holčíkovej, CSc.
2
97-110 PRÍBELA, A. - TAKÁCSOVÁ, M.
Prírodné farbivá. III. Chlorofyly
111-118 KAROVIČOVÁ, J. - POLONSKÝ, J. - PRÍBELA, A. - ŠIMKO, P.
Využitie kapilárnej izotachoforézy na stanovenie niektorých syntetických farbív.
119-123 KOREŇOVÁ, J. - JENDRICHOVSKÁ, M.
Spektrofotometrické sledovanie tvorby diacetylu pri kultiváciach mikroorganizmov Lactococcus lactis ssp. Lactis
125-129 ŠIMKO, P. - GERGELY, Š. - DRDÁK, M. - KAROVIČOVÁ, J.
Stanovenie ťažkých kovov v kyseline octovej
131-136 VALÍK, Ľ. - GÖRNER, F.
Vplyv aktivity vody (av) na prežívanie niektorých salmonel
137-143 HOZOVÁ, B. - SMIRNOV, V. - STARÚCH, L. - RAPANT, J.
Inhibícia modelových mikroorganizmov údiacim preparátom UTP-1
145-153 BARTEKOVÁ, Z. - DUBRAVICKÝ, J. - BÁNYIOVÁ, P.
Vplyv hlivy ustricovitej a údiaceho preparátu na organoleptické vlastnosti mäsovej nátierky
155-166 HOZOVÁ, B. - TAKÁCSOVÁ, M.
Vplyv biokonzervácie na mikrobiologické, biochemické, nutričné a senzorické vlastnosti potravín
167-173 ZEMANOVIČOVÁ, A. - BAKOŠOVÁ, M. - KARŠAIOVÁ, M. - ZEMANOVIČ, J.
Niektoré aspekty merania a regulácie pH v bioreaktoroch
Pripomname si jubileum
175-176 Životné jubileum Ing. Jany Kovačičovej, CSc.
Životné jubileum Ing. Jany Kovačičovej, CSc.
3
179-186 MASTIHUBA, V. - UHER, M.
Možnosti využitia izomeráz a oxidoreduktáz na prípravu L-hexóz a ketohexóz
187-194 SCHMIDT, Š. - HURTOVÁ, S.
Vysokoúčinná kvapalinová chromatografia triacylglycerolov
195-200 ŠIMKO, P. - NOVOTNÝ, L. - DRDÁK, M. - KAROVIČOVÁ, J.
Stanovenie polycyklických aromatických uhľovodíkov v kyseline octovej
201-206 DRDÁK, M. - ALTAMIRANO, R. C. - MÓROVÁ, E. - SMELÍK, A. - RAJNIAKOVÁ, A. - PRECLÍK, Ľ.
Stabilita farbív z červenej repy na škrobovom nosiči
207-215 DRDÁK, M. - ALTAMIRANO, R. C. - RAJNIAKOVÁ, A. - VOLLEK, V. - ČANIGOVÁ, M. - BENKOVSKÁ, D.
Fermentácia šťavy z červenej repy rôznymi kmeňmi Saccharomyces cerevisiae
217-224 KOVÁČOVÁ, M. - PRÍBELA, A. - KOZÁROVÁ, I.
Zvýšenie výťažnosti štiav a farbív bazy chabzdovej enzýmovými preparátmi
225-230 ZEMANOVIČOVÁ, A. - BAKOŠOVÁ, M. - KARŠAIOVÁ, M.
Regulácia prietoku v sústave s dopravným oneskorením
231-240 DANKO, J.
Stanovenie vody v kašovitých výrobkoch snímačom vlhkosti
241-245 ŠINKOVÁ, T.
24. zasadnutie Kódexového výboru pre aditíva a kontaminanty
4
249-256 ZEMANOVIČ, J. - VALÍK, Ľ. - GÖRNER, F.
Vplyv aktivity vody na rast a tvorbu proteináz Brevibacterium linens
257-268 VALÍK, Ľ. - PAŽITNÁ, G. - GÖRNER, F.
Vplyv aktivity vody a teploty na rast Streptococcus thermophilus a produkciu kyselín
269-275 KAROVIČOVÁ, J. - DRDÁK, M. - POLONSKÝ, J. - ČANIGOVÁ, M.
Organické kyseliny po mliečnej fermentácii zeleniny
277-284 MÓROVÁ, E. - KIRÁLOVÁ, J.
Účinok kyseliny askorbovej na technologické vlastnosti cesta
285-295 BARTEKOVÁ, Z. - STARUCH, L. - UHEROVÁ, R. - MAKÁŇOVÁ, Z.
Vplyv štartovacích kultúr a udiaceho preparátu na organoleptické vlastnosti Malokarpatskej salámy
297-304 STRMISKOVÁ, G. - STARUCH, L. - DUBRAVICKÝ, J.
Obsah minerálnych látok v rôznych typoch Malokarpatskej salámy
305-317 DANKO, J. - PROKOP, R.
Riadenie modelu reálneho procesu mikropočítačom
319-339 KRUTOŠÍKOVÁ, A. - UHER, M. - KOVÁČ, M.
Zlúčeniny vyvolávajúce sladkú chuť. VI. Nesacharózové sacharidy
341-344 UHER, M. - KRUTOŠÍKOVÁ, A. - KOVÁČ, M.
Zlúčeniny vyvolávajúce sladkú chuť. VII. Extrémne sladké deriváty guanidínu
345-352 PALO, V. - PLAČKOVÁ, Ľ.
Chutnosť srvátky
353-354 Predstavujeme vám (publikácie "International INstitute of Refrigeration")
Predstavujeme vám (publikácie "International INstitute of Refrigeration")
Pripomname si jubileum
355 K životnému jubileu Ing. Karola Heriana, CSc.
K životnému jubileu Ing. Karola Heriana, CSc.
356 Doc. Ing. Václav Koman, DrSc., 65-ročný
Doc. Ing. Václav Koman, DrSc., 65-ročný