Scientific journal

32 1993

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 32, 1993

1
1-5 DRDÁK, M. - RAJNIAKOVÁ, A.
Využitie horčičného oleja pri aseptickom uskladnení mrkvovej drene
7-15 RAJNIAKOVÁ, A. - DRDÁK, M. - BUCHTOVÁ, V. - KORCOVÁ, D.
Využitie fytoncídov cesnaku na konzervovanie potravín
17-24 TOMÁŠKA, M. - STREĎANSKÝ, M. - ŠTURDÍK, E.
Vplyv vybraných efektorov na termostabilitu beta-galaktozidázy Kluyveromyces marxianus
25-33 BÁLEŠ, V. - ŠEFČÍKOVÁ, R. - ILLEOVÁ, V.
Biokatalytické reaktory s dvoma kvapalnými fázami
35-46 ZEMANOVIČOVÁ, A. - MIKLA, M. - BAKOŠOVÁ, M. - KARŠAIOVÁ, M.
Adaptívne číslicové riadenie pH v laboratórnom fermentore LF-3
47-60 DANKO, J. - PROKOP, R.
Diskrétna realizácia a metódy nastavovania parametrov PID regulátorov
61-66 STREĎANSKÁ, S. - ŠAJBIDOR, J.
Vplyv zloženia prírodných substrátov na produkciu kyseliny arachidónovej štyrmi kmeňmi rodu Mucoracea
67-73 TAKÁCSOVÁ, M. - PRÍBELA, A.
Antioxidačné účinky niektorých fytoncídov korenín
75-80 ŠINKOVÁ, T.
Systémy hodnotenia aditívnych látok v potravinárstve
81-88 HURTOVÁ, S. - ZEMANOVIČ, J. - SCHMIDT, Š.
Enzýmové premeny triacylglycerolov
89-96 TEPEROVÁ, D.
Poznatky o škrobe
97-105 HOZOVÁ, B. - UHEROVÁ, R.
Niektoré aspekty použitia kyseliny kojovej v potravinárstve
2
109-116 GÖRNER, F. - ZEMANOVIČ, J.
Streptokoky z hľadiska systematickej bakteriológie
117-130 VANDÁK, D. - ŠTURDÍK, E.
Biotechnologická produkcia aromatických látok
131-139 DRDÁK, M. - VALACHOVÁ, J.
Steroidné glykoalkaloidy rajčín
141-146 VALACHOVÁ, J. - DRDÁK, M.
Metódy stanovenia steroidných glykoalkaloidov rajčín
147-159 TOMÁŠKA, M. - ŠTURDÍK, E.
Mikrobiologicko-biochemické aspekty spracovania srvátky
161-165 PALO, V. - POLÁKOVÁ, A. - SERAFÍNOVÁ, T. - BUCHTOVÁ, V.
Dusíkaté látky vo vodnom extrakte skladovaného (sudovaného) ovčieho syra
167-174 PRÍBELA, A. - KOVÁČOVÁ, M. - PÍRY, J. - SAKÁČOVÁ, M.
Účinok hydrotermických procesov na vznik hnedých farbív v sladovom kvete
175-182 ŠIMKO, P. - BRUNCKOVÁ, B.
Úbytok koncentrácie polycyklických aromatických uhľovodíkov v kvapalných údiacich preparátoch
183-194 UJHELYOVÁ, R. - ŠTURDÍK, E. - KOVÁČ, J. - BALÁŽ, Š. - UHER, M. - KONEČNÝ, V.
Vývoj derivátov kyseliny kojovej ako protikvasinkových látok s potenciálnou možnosťou využitia pri stabilizácii vína
195-201 DRDÁK, M. - KAROVIČOVÁ, J. - RAJNIAKOVÁ, A. - ŠIMKO, P. - VOLLEK, V. - HARŠÁNYIOVÁ, K.
Spôsob regulácie biokonzervácie zeleniny
Pripomname si jubileum
203 K životnému jubileu Ing. Terézie Šinkovej, CSc.
K životnému jubileu Ing. Terézie Šinkovej, CSc.
205-206 Ing. Karol Tomášek - 60-ročný
Ing. Karol Tomášek - 60-ročný
207 Ing. Štefan Burák - 65-ročný
Ing. Štefan Burák - 65-ročný
209 K 70. narodeninám Ing. Štefana Klempu
K 70. narodeninám Ing. Štefana Klempu
3-4
213-220 PRÍBELA, A. - ŠINKOVÁ, T.
Bakteriálne toxíny vyskytujúce sa v potravinách
221-233 ŠKÁRKA, B. - POLÍVKA, Ľ. - GALIS, O. - PÁLENÍK, P.
Nové výrobky s prídavkom vlákniny
235-245 DUDÍKOVÁ, E.
Stanovenie aktivity beta-glukanázy v enzýmových preparátoch pre potravinárstvo
247-256 KUCHTA, T. - POLÍVKA, Ľ.
Izolácia a charakterizácia kmeňov baktériípre mliečne kvasenie zeleniny
257-262 RADOŠOVSKÁ, R. - KUCHTA, T.
Príprava zmrazených a lyofilizovaných kultúr baktérií pre kvasenie zeleniny
263-274 KRIŠTOFÍKOVÁ, Ľ. - ROSENBERG, M. - ŠTURDÍK, E.
Produkcia kyseliny L-mliečnej a gama-linolénovej pomocou vláknitých húb rodu Rhizopus
275-285 HURTOVÁ, S. - SCHMIDT, Š. - ZEMANOVIČ, J.
Modifikácia triacylglycerolov procesom chemickej preesterifikácie
287-293 UHEROVÁ, R. - UHER, M. - RAJNIAKOVÁ, O. - BARTEKOVÁ, Z. - HOZOVÁ, B.
Využitie kyseliny kojovej v potravinárskom priemysle
295-301 PALO, V. - GAŠPERÍK, J. - CENKEROVÁ, N. - BUCHTOVÁ, V.
Peptidy vo vodnom extrakte skladovaného (sudovaného) ovčieho syra
303-313 KOVÁČOVÁ, M. - PRÍBELA, A. - DURMISOVÁ, A. - KOZÁROVÁ, I.
Vplyv teploty a pH na stabilitu antokyanínových farbív v koncentrátoch bazy chabzdovej
315-324 MÓROVÁ, E. - ZAUŠKOVÁ, P.
Vplyv prídavku pohánky na kvalitu pekárskych výrobkov
325-329 MASTIHUBA, V. - UHER, M.
Biologické redukcie alkylheteroarylketónov
Pripomname si jubileum
331 Životné jubileum Ing. Dariny Petríkovej, CSc.
Životné jubileum Ing. Dariny Petríkovej, CSc.
333 Prof. Ing. Bohumil Škárka, DrSc. - šesťdesiatročný
Prof. Ing. Bohumil Škárka, DrSc. - šesťdesiatročný
335-336 Prof. Ing. Alexander Príbela, DrSc. - 65-ročný
Prof. Ing. Alexander Príbela, DrSc. - 65-ročný
337 Ing. Jozef Jajcay, CSc. - šesťdesiatnik
Ing. Jozef Jajcay, CSc. - šesťdesiatnik