Scientific journal

34 1995

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 34, 1995

1-2
1-8 DOI, R. H.
Budúcnosť biotechnológií v potravinárstve a poľnohospodárstve
9-18 OSHIMA, T.
Stabilizácia enzýmových proteínov s využitím poznatkov o termofilných mirkoorganizmoch a termofilných enzýmoch
19-24 SAMEK, Z. - ŠILHÁR, S. - POLÍVKA, Ľ.
Enzýmová a kyslá hydrolýza inulínu
25-30 TOMASCHOVÁ, J. - ZEMANOVIČ, J.
Proteinázy Brevibacterium linens
31-38 SLUGEO, D.
Polosuchá kultivácia vláknitých húb čeľade Mucoraceaea biotechnologická produkcia mikrobiálnych lipidov s obsahom polynenasýtených mastných kyselín
39-47 POLÍVKA, Ľ. - RUŽIČKOVÁ, A.
Vplyv nízkych koncentrácií dekontaminaených prostriedkov na rast mikrobiálnych kontaminantov
49-54 POLÍVKA, Ľ. - ŠKÁRKA, B. - KINTLEROVÁ, A. - ŠILHÁR, S.
Antokyánové farbivo ako potenciálny bifidogénny faktor
55-62 DANIŠOVÁ, C. - ŠUBÍNOVÁ, I.
Štúdium stability žltého pigmentu z Cartamus Tinctorius L. v niektorých potravinárskych výrobkoch
63-72 DANIŠOVÁ, C. - FEDYVERESOVÁ, H. - HOFBAUEROVÁ, H. - BUCHTOVÁ, V.
Chemické zloženie sladovníckeho mláta
73-82 SUHAJ, M. - KRKOŠKOVÁ, B.
Optimalizácia energetickej hodnoty potravín aplikáciou tukových náhrad
83-89 SUHAJ, M. - SKOUMALOVÁ, O. - BARTALSKÁ, A.
Kontaminácia potravinového reťazca na Slovensku fluoridmi. I. Výskyt fluoridov v životnom prostredí
91-95 ŠALGOVIČOVÁ, D. - STEINOVÁ, J. - KRÍŽOVÁ, S.
Prehľad výskytu kadmia v požívatinách
Pripomname si jubileum
97-98 Prof. RNDr. František Strmiska, CSc. - 70 ročný
Prof. RNDr. František Strmiska, CSc. - 70 ročný
99-100 Životné jubileum Doc. Ing. J. Dubravického, CSc.
Životné jubileum Doc. Ing. J. Dubravického, CSc.
101-102 K životnému jubileu Prof. Ing. Jozefa Augustína, DrSc.
K životnému jubileu Prof. Ing. Jozefa Augustína, DrSc.
103-104 Ing. Jaroslav Zemanovič, CSc. - 60 ročný
Ing. Jaroslav Zemanovič, CSc. - 60 ročný
3-4
109-122 KOLESÁROVÁ, E.
Výskyt a vznik biogénnych amínov v potravinách
123-134 VALÍK, Ľ. - GÖRNER, F.
Predpovedná mikrobiológia
135-139 ZIGOVÁ, M. - ŠTEFANOVIČOVÁ, A. - RIJPENS, N. - KUCHTA, T.
Detekcia salmonel polymerázovou reťazovou reakciou
141-146 MAJERÍKOVÁ, I. - KUCHTA, T.
Hodnotenie imunochemickej metódy detekcie salmonel s použitím komerčne dostupných systémov
147-158 ŠINKOVÁ, T. - KOVÁČ, M. - ORAVKINOVÁ, A. - ŠILHÁR, S. - SUHAJ, M. - BELAJOVÁ, E.
Hodnotenie potravinárskych prírodných farbív. I. Antokyaníny z bazy čiernej Sambucus nigra na práškových nosičoch
159-164 POLÁČEKOVÁ, O. - KOREŇOVSKÁ, M. - ZAUŠKOVÁ, P.
Sledovanie distribúcie kovov pri frakcionácii pšeničnej múky
165-169 ŠAJBIDOR, J. - MALÍK, F. - LEŠKO, J. - JERMÁŘOVÁ, N.
Sledovanie zmien obsahu trans-2-hexenalu v siedmich kultivaroch viniča hroznorodého počas vegetačného obdobia
171-177 KRKOŠKOVÁ, B.
Kyslomliečne výrobky s prídavkom expandovanej pšenice
179-186 VASIČKANINOVÁ, A. - ZEMANOVIČOVÁ, A.
Možnosti filtrácie výstupného signálu snímačov koncentrácie
187-194 ZEMANOVIČOVÁ, A. - BAKOŠOVÁ, M. - KARŠAIOVÁ, M.
Informačný systém ISAN o automatických analyzátoroch
195-199 CIESAROVÁ, Z. - ŠMOGROVIČOVÁ, D.
Prehľad metód stanovenia etanoltolerancie
Pripomname si jubileum
201 K životnému jubileu Ing. Alexandra Szokolaya, DrSc.
K životnému jubileu Ing. Alexandra Szokolaya, DrSc.
203-204 Zdravica Ing. Vladimírovi Smirnovovi, CSc. k jeho 65. narodeninám
Zdravica Ing. Vladimírovi Smirnovovi, CSc. k jeho 65. narodeninám
205-206 Doc. Ing. Vladimír Palo, CSc. - 65 ročný
Doc. Ing. Vladimír Palo, CSc. - 65 ročný
207-208 K životnému jubileu Doc. Ing. Ladislava Dodoka, CSc.
K životnému jubileu Doc. Ing. Ladislava Dodoka, CSc.
209 K životnému jubileu Ing. Bernadetty Krkoškovej, CSc.
K životnému jubileu Ing. Bernadetty Krkoškovej, CSc.