Scientific journal

35 1996

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 35, 1996

1-2
1-6 FARKAŠ, P. - SÁDECKÁ, J. - KINTLEROVÁ, A. - KOVÁČ, M. - ŠILHÁR, S.
Charakteristické prchavé aromatické látky fermentovaného macerátu kvetov bazy čiernej (Sambucus nigra L.)
7-13 ŠINKOVÁ, T. - KOVÁČ, M. - ORAVKINOVÁ, A. - ŠILHÁR, S. - SUHAJ, M. - BELAJOVÁ, E.
Hodnotenie potravinárskych prírodných farbív. II. Antokyaníny z hrozna a porovnanie s antokyanínmi z bazy čiernej Sambucus nigra
15-22 PRÍBELA, A. - KOVÁČOVÁ, M. - FRANK, V. - DANDÁR, A.
Vyjadrovanie senzorickej aktivity horkých látok
23-26 PALO, V. - NARVARIA, B. S.
Kryoskopické štúdium zrenia syrov
27-31 UHEROVÁ, R. - KRÁĽOVÁ, A.
Biotín vo vybraných cereálnych výrobkoch
33-38 SUHAJ, M. - ZAUŠKOVÁ, P.
Kontaminácia potravinárskeho reťazca na Slovensku fluoridmi. II. Stanovenie fluoridov metódou kapilárnej izotachoforézy a iónovo selektívnou elektródou
39-43 KOREŇOVSKÁ, M. - ZAUŠKOVÁ, P. - POLÁČEKOVÁ, O.
Stanovenie arzénu v potravinách dennej spotreby
45-50 SZOKOLAY, A. - TRUSKOVÁ, I.
Odhad rizika a úžitku pri posudzovaní prídavných a kontaminujúcich látok v požívatinách
51-56 ŠIMKO, P.
Vznik, analýza a výskyt polycyklických aromatických uhľovodíkov v údených mäsových výrobkoch
57-62 ŠALGOVIČOVÁ, D. - BÍROŠOVÁ, Z. - STEINOVÁ, J.
Prehľad výskytu dusičnanov v zelenine a zemiakoch
63-69 LUKÁCSOVÁ, M. - VENINGEROVÁ, M. - UHNÁK, J. - ZEMANOVIČ, J.
Kontaminácia potravinového reťazca chlórovanými fenolmi. I. Prehľad o situácii vo svete a u nás
71-77 HOLČÍKOVÁ, K. - SIMONOVÁ, E. - KOVÁČIKOVÁ, E. - VOJTAŠŠÁKOVÁ, E. - KUŤKA, J.
Slovenská potravinová banka dát a možnosti jej využitia v Národnom programe podpory zdravia
79-85 VALÍK, Ľ. - GÖRNER, F.
Metódy merania aktivity vody
87-92 PETRÍKOVÁ, D.
Analytické metódy na stanovenie vlákniny v potravinách
Pripomname si jubileum
93 Prof. Dr. Ing. Fridrich Görner, DrSc. - 75-ročný
Prof. Dr. Ing. Fridrich Görner, DrSc. - 75-ročný
95-96 Doc. Dr. Ing. Július Studnický, CSc. - sedemdesiatnikom
Doc. Dr. Ing. Július Studnický, CSc. - sedemdesiatnikom
3
101-110 FUCHS, H. - KRAEMER-SCHAFHALTER, A. - PFANNHAUSER, W. - ŠILHÁR, S. - KINTLEROVÁ, A. - MÁRIÁSSYOVÁ, M. - KOVÁČ, M.
Farbivo z arónie čiernoplodej (Aronia melanocarpa var. Nero) a optimálne podmienky jeho extrakcie
111-119 MIKOVÁ, H. - ROSENBERG, M. - KRIŠTOFÍKOVÁ, Ľ.
Kyselina vínna - príprava a použitie v potravinárskom priemysle
121-125 KUCHTA, T. - FARKAŠ, P. - LÉKAOVÁ, C. - KUBINEC, R.
Analýza sterolov v sójových odtučnených múkach a proteínových prípravkoch plynovou chromatografiou
127-134 BELAJOVÁ, E. - KOLESÁROVÁ, E.
Stanovenie biogénnych amínov vo víne metódou HPLC
135-144 KACLÍKOVÁ, E.
Tvorba extracelulárnych organických kyselín mutantami kvasiniek Saccharomyces cerevisiae
145-156 BOBEK, P. - OZDÍN, Ľ. - KUNIAK, Ľ. - HROMADOVÁ, M.
Mechanizmus hypocholesterolemického efektu hlivy ustricovitej (Pleureotus ostreatus) u potkana s hypercholesterolémiou
157-158 ŠIMKO, P.
Medzinárodná vedecká konferencia "Food Packaging: Ensuring the Safety and Quality of Foods"
159 GÖRNER, F.
Mykotoxíny (Vysoká vojenská škola pozemního vojska 1996)
Pripomname si jubileum
161 Ing. Ľudovít Molčan - 65-ročný
Ing. Ľudovít Molčan - 65-ročný
163 K jubileu Ing. Anny Prugarovej, CSc.
K jubileu Ing. Anny Prugarovej, CSc.
4
169-180 MIKOVÁ, H. - ROSENBERG, M. - KRIŠTOFÍKOVÁ, Ľ.
Mikrobiálna príprava kyseliny jablčnej a jej použitie
181-191 BILSKÁ, V.
Priemyselné využitie octových baktérií a charakterizácia génov zodpovedných za produkciu biotechnologicky významných produktov
193-200 TOMASCHOVÁ, J. - HAMPEL, W. - ZEMANOVIČ, J.
Purifikácia extracelulárnych proteináz Brevibacterium linens ATCC 9172
201-206 KRKOŠKOVÁ, B. - ŠIMKOVÁ, M.
Fermentované výrobky na báze mlieka a bielkovín zo strukovín
207-213 HUONG, L. M. - ŠAJBIDOR, J.
Vplyv rastlinných extraktov na obsah lipidu a zloženie mastných kyselín vláknitej huby Mortierella alpina
215-223 LUKÁCSOVÁ, M. - VENINGEROVÁ, M. - UHNÁK, J. - ZEMANOVIČ, J.
Kontaminácia potravinového reťazca chlórovanými fenolmi. II. Expozícia detskej populácie chlórovaným fenolom
225-229 ZEMANOVIČOVÁ, A. - KARŠAIOVÁ, M.
Fuzzy riadenie sústav s dopravným oneskorením
231-232 Handbook of Food Analysis (Marcel Dekker Inc. 1996)
Handbook of Food Analysis (Marcel Dekker Inc. 1996)
233-234 Carotenoids (Birkhäuser Verlag AG 1995-1996)
Carotenoids (Birkhäuser Verlag AG 1995-1996)
235 Základy potravinárskych technológií (Malé centrum 1996)
Základy potravinárskych technológií (Malé centrum 1996)