Scientific journal

36 1997

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 36, 1997

1
1-8 Koreňovská, M. - Zaušková, P.
Sledovanie arzénu v obilninách, ovocí a zelenine na Slovensku v rokoch 1993 - 1996
9-20 Kubinec, R. - Marák, J. - Grausová, J. - Danková, M. - Kaniansky, D. - Štekláč, M.
Analýza reziduí prometrynu v rastlinných vzorkách spojením preparatívnej izotachoforézy a plynovej chromatografie
21-26 Tomaschová, J. - Buchinger, W. - Zemanovič, J. - Hampel, W.
Purifikácia a separácia extracelulárnych proteináz Brevibacterium linens ATCC 9172
27-33 Greifová, M. - Valík, Ľ. - Görner, F. - Švedová, E.
Rast mikromycét a zmeny v odstredenom sušenom mlieku v závislosti od jeho vlhkosti
35-40 Horkuličová, M. - Uherová, R. - Pokorný, J. - Mízner, D.
Voľný folacín v dojčenskej výžive
41-49 Krištofíková, Ľ. - Rosenberg, M. - Miková, H.
Erytritol - nové sladidlo
51-61 Karovičová, J. - Greif, G. - Šimúth, T.
Senzorické hodnotenie mliečne fermentovaných zeleninových štiav
Pripomname si jubileum
63 Ing. Ján Uhnák, CSc. 65-ročný
Ing. Ján Uhnák, CSc. 65-ročný
 
65-81 Obsah ročníkov 30-35 (1991-1996)
Obsah ročníkov 30-35 (1991-1996)
83-88 Autorský index 30-35 (1991-1996)
Autorský index 30-35 (1991-1996)
2
93-101 Pfannhauser, W.
Nové trendy hodnotenia kvality potravín
103-111 Uher, M. - Rajniaková, O. - Uherová, R. - Kováč, M.
Fytochemická substancia - alylizotiokyanát
113-121 Tkáč, J. - Švitel, J.
Stanovenie glukózy a laktózy v mlieku mikrobiálnym biosenzorom
123-130 Krkošková, B. - Macová, E.
Štúdium textúry nízkoenergetických tukových výrobkov
131-139 Koreňovská, M. - Zaušková, P. - Poláčeková, O.
Sledovanie distribúcie vybraných prvkov v amarante
141-145 Zaušková, P. - Suhaj, M.
Kontaminácia potravinového reťazca fluoridmi na Slovensku. III. Výsledky monitorizácie fluoridov v rokoch 1993 - 1996
Pripomname si jubileum
147 Gratulujeme Ing. Kristíne Holčíkovej, CSc.
Gratulujeme Ing. Kristíne Holčíkovej, CSc.
149 Ing. Karol Herian, CSc. - 55-ročný
Ing. Karol Herian, CSc. - 55-ročný
3
155-169 Slugeň, D. - Šturdíková, M. - Rosenberg, M.
Mikrobiálna príprava monaskových farbív a ich potravinárske aplikácie
171-190 Mačor, M.
Bakteriofágy a priemyselné fermentácie
191-200 Mačor, M. - Vizváryová, M. - Turňa, J.
Využitie bakteriofága P1 pri in vivo klonovaní
201-214 Valík, Ľ. - Frank, V. - Wohlgemuth, R. - Görner, F.
Mikrobiológia hydrokoloidov a podobných látok
215-220 Palo, V. - Hricková, J.
Vsiakavosť mlieka
4
225-236 Valík, Ľ.
Predikcia v potravinárskej mikrobiológii
237-247 Plocková, M. - Tomanová, J. - Chumchalová, J.
Inhibice růstu plísní a jejich sporulace metabolity kmene Lactobacillus acidophilus CH5
249-256 Hozová, B. - Dodok, L. - Valík, Ľ.
Prežívanie mikroorganizmov v skladovaných amarantových sušienkach vyrobených z tradiačne ošetreného zrna amarantu
257-263 Krutošíková, A. - Uher, M. - Kováč, M.
Zlúčeniny vyvolávajúce sladkú chuť. VIII. N-Acylaspartylové sladidlá s vysokou sladivosťou
265-271 Hermanová, V. - Strapáč, I. - Gašperík, J. - Tomáška, M.
Charakterizácia laboratórne pripraveného hypoalergénneho prípravku na báze kravského mlieka
273-281 Krkošková, B. - Šimková, M. - Strážnická, H.
Enzýmová hydrolýza bielkovín hrachu
Pripomname si jubileum
283-284 K životnému jubileu Prof. Ing. Václava Komana, DrSc.
K životnému jubileu Prof. Ing. Václava Komana, DrSc.
285-286 Doc. Ing. Alexander Dandár, DrSc. - 60 ročný
Doc. Ing. Alexander Dandár, DrSc. - 60 ročný
287 Doc. Ing. Ernest Šturdík, CSc. - 50 ročný
Doc. Ing. Ernest Šturdík, CSc. - 50 ročný
 
289-291 Obsah ročníka 36, 1997
Obsah ročníka 36, 1997
292 Autorský index 1997
Autorský index 1997