Scientific journal

38 1999

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 38, 1999

1
1-8 Príbela, A. - Takácsová, M. - Kováčová, M. - Podhajeczká, D.
Hodnotenie horkej chuti extraktov z bylín
9-15 Príbela, A. - Kováčová, M. - Takácsová, M. - Podhajeczká, D. - Škrovánková, S.
Doznievanie horkej chuti extraktov z rastlín
17-24 Takácsová, M. - Kristiánová, K. - Vinh, N. D. - Nhat, D. M.
Vplyv extraktov z niektorých bylín a korenín na stabilitu repkového oleja
25-35 Bobek, P. - Galbavý , Š.
Vplyv jablkových výliskov na hypercholesterolémiu a karcinogenézu hrubého čreva u potkana
37-44 Štefanovičová, A. - Piknová, Ľ. - Rijpens, N. - Satko, J. - Kuchta, T.
Typizácia salmonel polymerázovou reťazovou reakciou orientovanou na repetetívne extragénové palindrómy
45-53 Grones, J. - Mačor, M. - Siekel, P. - Bilská, V.
Schopnosť Escherichia coli a Lactobacillus spp. akumulovať selén v biologicky využiteľnej forme
55-59 Kákoniová, D. - Stano, J. - Neubert, K. - Grančai, D. - Andriamainty, F. - Kresánek, J. - Tu, N.
Využitie chromogénnych substrátov pri štúdiu proteolytických enzýmov
Recenzie
61 Nucleic acid amplification technologies: Application to disease diagnosis (Birkhäuser Boston, 1997)
Nucleic acid amplification technologies: Application to disease diagnosis (Birkhäuser Boston, 1997)
62 Carotenoids. Vol. 3 (Birkhäuser Verlag AG, 1998)
Carotenoids. Vol. 3 (Birkhäuser Verlag AG, 1998)
Pripomname si jubileum
63 Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc. - päťdesiatročný
Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc. - päťdesiatročný
2
67-83 Ružičková, A. - Majeríková, I.
Sekundárna rezistencia mikroorganizmov na dekontaminačný prostriedok
85-94 Valík, Ľ. - Piecková, E. - Görner, F.
Modelovanie rastu Neosartorya fischeri v závislosti od aktivity vody upravenej sacharózou a NaCl
95-102 Drahovská, H. - Turňa, J. - Boháčová, V. - Piknová, Ľ. - Kuchta, T.
Príprava a použitie vnútorného štandardu pri dôkaze salmonel polymerázovou reťazovou reakciou
103-108 Kuchta, T. - Hapala, I. - Máriássyová, M. - Cantagalli, D. - Girotti, S.
Luminometrické stanovenie antioxidačnej aktivity koncentrátov prírodných farbív
109-118 Čepček, J. - Prachar, V. - Kohútová, J.
Stanovenie esterov kyseliny ftalovej v stolových vodách
119-124 Koreňovská, M. - Zaušková, P.
Sledovanie množstva arzénu v potravinách dennej spotreby na Slovensku v rokoch 1996 až 1998
Recenzie
125 Technológia pekárskej výroby (Cech pekárov a cukrárov, 1999)
Technológia pekárskej výroby (Cech pekárov a cukrárov, 1999)
Pripomname si jubileum
127-128 Prof. Ing. Bohumil Škárka, DrSc. - šesťdesiatpäťročný
Prof. Ing. Bohumil Škárka, DrSc. - šesťdesiatpäťročný
129-130 Prof. Ing. Milan Drdák, DrSc. - päťdesiatročný
Prof. Ing. Milan Drdák, DrSc. - päťdesiatročný
3
133-140 Dostálová, J. - Krejčová, A. - Réblová, Z. - Pokorný, J.
Změny obsahu a -galaktosidů během máčení a vaření hrachu
141-152 Jamrichová, S.
Štúdium niektorých parametrov fermentácie retentátov ultrafiltrovaného mlieka
153-161 Mičieta, K. - Stano, J. - BlanárikovÁ, V. - Havránek, E. - Andriamainty, F. - Birjukova, N. - Ignatova, S. - Šafařík, I.
Aktivita invertázy v imobilizovaných bunkách mrkvy
163-170 Neubert, K. - Stano, J. - Mičieta, K. - Grančai, D. - Šafařík, I.
Aktivita vybraných aminopeptidáz v imobilizovaných bunkách uhoriek
171-181 Bobek, P. - Galbavý, Š.
Vplyv rajčiakových výliskov na hypercholesterolémiu a karcinogenézu hrubého čreva u potkana
183-193 Ailer, Š.
Vplyv aplikácie kontaktných listových hnojív na obsah hygienicky významných chemických prvkov v hroznovom mušte a víne
Recenzie
195 Všetko o víne (Neografia, 1998) All about wine (Neografia, 1998)
Všetko o víne (Neografia, 1998) All about wine (Neografia, 1998)
Pripomname si jubileum
197-198 Ing. Vojtech Szemes, CSc. - šesťdesiatpäťročný
Ing. Vojtech Szemes, CSc. - šesťdesiatpäťročný
199 Prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. - päťdesiatročný
Prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc. - päťdesiatročný
4
203-222 Suhaj, M. - Kováč, M.
Metódy identifikácie falšovania a autentifikácie potravín. 1. Ovocné šťavy
223-231 Drahovská, H. - Pangallo, D. - Kuchta, T.
Dôkaz listérií v potravinách metódami založenými na polymerázovej reťazovej reakcii
233-241 Vytřasová, J. - Pejchalová, M. - Měrková, Z.
Studium výskytu listerií v procesu výroby olomouckých tvarůžků
243-250 Greifová, M - Valík, Ľ. - Görner, F. - Petríková, J.
Predikcia trvanlivosti pasterizovaného mlieka z hľadiska rastu Bacillus cereus pri (5±1) °C
251-260 Bobek, P. - Galbavý, Š. - Máriássyová, M.
Vplyv vlákniny cvikly (Beta vulgaris var. rubra) na nutričnú hypercholesterolémiu a chemicky indukovanú karcinogenézu hrubého čreva u potkana
261-270 Štofila, A
Inžinierske aspekty difúznych procesov pri údení
Pripomname si jubileum
271-272 Prof. RNDr. Július Šubík, DrSc. jubiluje
Prof. RNDr. Július Šubík, DrSc. jubiluje
 
273-275 Obsah ročníka 38, 1999
Obsah ročníka 38, 1999
276 Menný register
277-278 Vecný register