Scientific journal

39 2000

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 39, 2000

1
1-10 BAFRNCOVÁ, P. - ŠMOGROVIČOVÁ, D. - PÁTKOVÁ, J.
Suroviny na fermentačnú výrobu etanolu
11-22 HOZOVÁ, B. - CSAPLÁROVÁ, Z.
Problematika výroby pečiva typu croissant
23-48 MAČOR, M. - SIEKEL, P. - GRONES, J.
Výskyt a vlastnosti inzerčných sekvencií v baktériach
49-57 JANEKOVÁ, K. - ORAVKINOVÁ, A. - ŠINKOVÁ, T. - KOVÁČ, M.
Spoľahlivosť kontroly dusičnanov v potravinovom reťazci. I. Hodnotenie na základe výsledkov medzilaboratórnych testov
59-67 HLADÍKOVÁ, V. - URSÍNYOVÁ, M. - CÁRIKOVÁ, I.
Hodnotenie príjmu zinku a medi materským mliekom a náhradnou dojčenskou výživou v Slovenskej republike
Recenzie
69 Proton Pump Inhibitors (Birkhäuser Verlag AG, 1999)
Proton Pump Inhibitors (Birkhäuser Verlag AG, 1999)
70 Transgenic Organisms - Biological and Social Implications (Birkhäuser Verlag AG, 1996)
Transgenic Organisms - Biological and Social Implications (Birkhäuser Verlag AG, 1996)
Pripomname si jubileum
71-72 K životnému jubileu Doc. Ing. Štefana Šulca, CSc.
K životnému jubileu Doc. Ing. Štefana Šulca, CSc.
72-73 Jubileum Prof. RNDr. Františka Strmisku, CSc.
Jubileum Prof. RNDr. Františka Strmisku, CSc.
74 Doc. Ing. Jozef Dubravický, CSc. - sedemdesiatročný
Doc. Ing. Jozef Dubravický, CSc. - sedemdesiatročný
74-75 Doc. Ing. Peter Zajac, PhD. - sedemdesiatročný
Doc. Ing. Peter Zajac, PhD. - sedemdesiatročný
75 Prof. Ing. Fedor Malík, DrSc. - päťdesiatpäťročný
Prof. Ing. Fedor Malík, DrSc. - päťdesiatpäťročný
2
79-99 SUHAJ, M. - KOVÁČ, M.
Metódy identifikácie falšovania a autentifikácie potravín. 2. Alkoholické nápoje
101-116 NIKLOVÁ, I. - SCHMIDT, Š. - SEKRETÁR, S.
Antioxidačne účinné látky v olejninách
117-133 GRONES, J. - MAČOR, M.
Inzerčné sekvencie v baktériach z rodu Acetobacter a v iných potravinársky významných baktériach
135-147 MARCIN, A. - FENCÍK, R. - MATI, R.
Dôkaz aditívnych pšeničných a sójových proteínov v tepelne opracovaných mäsových výrobkoch metódou ELISA
149-159 BOBEK, P. - GALBAVÝ, Š. - MÁRIÁSSYOVÁ, M.
Vplyv extraktu z výliskov bazy čiernej (Sambucus nigra) na hypercholesterolémiu, lipoperoxidáciu a karcinogenézu hrubého čreva u potkana
Pripomname si jubileum
161-162 Životné jubileum Prof. Dr., Dr. habil. Pétera Ákosa Biacsa
Životné jubileum Prof. Dr., Dr. habil. Pétera Ákosa Biacsa
163-164 Životné jubileum Ing. Jaroslava Zemanoviča, CSc.
Životné jubileum Ing. Jaroslava Zemanoviča, CSc.
3
167-176 ŠTERN, P. - HOJEROVÁ, J.
Uplatnění reologie v průmyslu potravin a kosmetice
177-194 PETRÍK, J. - DROBNÁ, B. - CHOVANCOVÁ, J. - KOČAN, A. - JURSA, S.
Polychlórované bifenyly v materskom mlieku na Slovensku
195-202 VYTŘASOVÁ, J. - ČERVENKA, L. - MRKVIČKOVÁ, P. - BŘEZINA, P.
Mikrobiologické hodnocení sójových výrobků na trhu v České republice
203-211 BUGAN, G. - TURIC, M. - DÖMÉNY, Z. - ŠMOGROVIČOVÁ, D. - STOPKA, J. - SCHLOSSER, Š.
Aplikácia mikrofiltrácie pri odhorčovaní odpadových pivovarských kvasiniek pre potravinárske účely
213-221 BOBEK, P. - GALBAVÝ, Š. - MÁRIÁSSYOVÁ, M.
Vplyv inulínu na nutričnú hypercholesterolémiu a chemicky indukované prekancerózne lézie na hrubom čreve potkana
Recenzie
223 Fyziologie a hygiena výživy (Vysoká škola pozemního vojska, 2000)
Fyziologie a hygiena výživy (Vysoká škola pozemního vojska, 2000)
Pripomname si jubileum
224-225 Životné jubileum Ing. Alexandra Szokolaya, DrSc.
Životné jubileum Ing. Alexandra Szokolaya, DrSc.
226-227 Sedemdesiatiny docenta Vladimíra Pala
Sedemdesiatiny docenta Vladimíra Pala
227-228 Prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc. - 65 ročný
Prof. Ing. Jozef Augustín, DrSc. - 65 ročný
228 K životnému jubileu Ing. Bernadetty Krkoškovej, CSc.
K životnému jubileu Ing. Bernadetty Krkoškovej, CSc.
4
231-240 KOVÁČ, M. - ŠIMKO, P.
50 rokov Výskumného ústavu potravinárskeho
241-254 SUHAJ, M. - KOVÁČ, M.
Metódy identifikácie falšovania a autentifikácie potravín. 3. Mäso a mäsové výrobky
255-264 ŠTEFANOVIČOVÁ, A. - KUCHTA, T. - SIEKEL, P.
Dôkaz geneticky modifikovanej sóje v potravinách polymerázovou reťazovou reakciou
265-271 KOREŇOVSKÁ, M. - POLÁČEKOVÁ, O.
Distribúcia stopových prvkov pri výrobe repkového a makového panenského oleja
273-284 JANEKOVÁ, K. - ORAVKINOVÁ, A. - ŠINKOVÁ, T. - KOVÁČ, M.
Spoľahlivosť kontroly dusičnanov v potravinovom reťazci. II. Posúdenie vhodnosti používaných metód
285-290 ŠALGOVIČOVÁ, D. - KRÍŽOVÁ, S. - SVĚTLÍKOVÁ, A. - SVÍTKOVÁ, S.
Stredisko pre vyhodnocovanie výskytu cudzorodých látok
291-293 Obsah ročníka 39, 2000
Obsah ročníka 39, 2000
294 Menný register
295-296 Vecný register