Scientific journal

4 1965

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 4, 1965

1
1-13 Vašátko, J. - Görner, F.
Aktuálne otázky potravinárskej vedy, výskumu a školstva
14-25 Heidinger, K.
Návrh linky na výrobu mrazeného špenátového pretlaku o výkone 5 t/h
26-38 Lifka, E.
Zvoz suroviny do konzervárenských a mraziarenských závodov a jej skladovanie v ohradových paletách
39-46 Mihálik, J. - Mandíková, J.
Blanšírovanie špenátu v pare a chladenie priamym stykom s vodou
2
1-6 Šulc, Š.
Na privítanie
7-14 Stein, I. - Klempová, F. - Grajciar, I.
Enzymatické procesy v lyofilizovaných potravinách
15-20 Behúň, M. - Hrivňák, J.
Použitie plynovej chromatografie pri stanovení vône sublimačne sušenej zeleniny a ovocia
21-33 Šulc, Š. - Krkošková, B.
Sledovanie oxidácie kyseliny l-askorbovej v prítomnosti peroxidáz pri nízkych teplotách
34-44 Arpai, J. - Bánhegyiová, M. - Grófová, M. - Longauerová, D.
Kvantitatívne sledovanie vplyvu nízkych teplôt na baktérie
34-44 Arpai, J. - Bánhegyiová, M. - Grófová, M. - Longauerová, D.
Kvantitatívne sledovanie vplyvu nízkych teplôt na baktérie
45-54 Janko, K.
Samočinné ovládacie zariadenie pre výrobnú linku na špenátový pretlak
55-65 Polányi, E.
Využitie amylózy a jej derivátov na prípravu nových jedlých obalových hmôt
67-70 Burák, Š.
K problematike efektívnosti niektorých výskumných úloh bývalého Výskumného ústavu pre konzerváciu potravín z r. 1963/64
75-83 Gazdík, J.
Z konferencie o výskume a výrobe polotovarov a hotových pokrmov
84-91 Červeňová, E.
Zoznam záverečných zpráv vyriešených výskumných úloh v ústave
3
1-2 Šepitka, A.
Otvorenie konferencie
3-10 Krumplík, M.
Rozvoj potravinárskeho priemyslu a hlavné smery výživy obyvateľstva
11-14 Kašpar, J.
Úloha potravinářského průmyslu a veřejného stravování ve výrobě hotových jídel a polotovarů
15-18 Belička, M.
Terajší stav a výhľady pre výrobu polotovarov a hotových jedál
19-22 Sviták, J.
Možnosti využití polotovarů a hotových pokrmů ve výživě ozbrojených sil
23-26 Kurz, J. - Kurzová, A.
Súčasné problémy hygieny pri výskume a výrobe polotovarov a hotových jedál
27-31 Hrubý, J.
Stav a perspektiva výroby zmrazených hotových pokrmů a polotovarů
32-37 Líbal, L.
Perspektivy dalšího rozvoje výroby polotovarů a hotových kídel ve vztahu k rozvoji jednotlivých forem veřejného stravování
38-39 Petříček, M.
Výroba polotovarů a hotových jídel v masném průmysle
40-46 Kružliak, P. - Sniščák, V.
Kritériá koncentrácie v spoločnom stravovaní a možnosti deľby práce medzi spoločným stravovaním a potravinárskym priemyslom
47-48 Poňka, J.
Mechanizace výroby polotovarů
49-51 Hlaváček, J.
Kuchyňské polotovary konzervárenského průmyslu
52-55 Novotný, T.
Vplyv suroviny na kvalitu hydinových a zverinových konzerv
56-58 Schneider, J.
Potravinářský výzkum koordinovaný v rámci RVHP
59-64 Šulc, Š.
Perspektívy výskumu a výroby polotovarov a hotových jedál do roku 1980
65-70 Jupa, H.
Problematika výstavby experimentálního provozu centrální výrobny polotovarů v Brně
71-80 Bobiš, L. - Karpiš, L.
Výroba polotovarov a hotových jedál v hydinárskom priemysle
81-83 Švábenský, O.
Retence vitaminů při výrobě polotovarů a hotových jídel
84-90 Vašicová-Kostolanská, J.
Zhodnotenie sortimentu mrazených hotových jedál po stránke nutričnej a technologickej
91-96 Kolečániová, V. - Behúň, M. - Pálenkár, P.
Možnosti výroby sublimačne sušených jedál
97-102 Balaštík, J.
Sterilovaná jídla
103-104 Šorman, L. - Strmiska, F.
K problému akosti hotových jedál
105-109 Kopecký, J.
Rozvoz výrobků centrálních výroben polotovarů do sítě odběratelských závodů
110-114 Arpai, J. - Bánhegyiová, M. - Grófová, M.
Sporuláty - hlavný mikrobiologický problém hotových jedál a polotovarov
115-117 Hospr, J.
Polotovary ve veřejném stravování
118 Záverečné odporúčania
Záverečné odporúčania
119-120 Záznamy zo zahraničnej literatúry
Záznamy zo zahraničnej literatúry
4
1-16 Lifka, E. - Repková, V. - Sabo, I.
Vyhodnotenie realizácie optimálnych podmienok pre manipuláciu a vnútrozávodnú dopravu pri výrobe a dlhodobom skladovaní bravčovej masti
17-26 Šulc, Š. - Krkošková, B. - Pallová, J.
Vplyv sacharózy na enzymatickú oxidáciu kyseliny l-askorbovej pri teplote –18 °C
27-31 Pálenkár, P. - Štangová, A.
Komprimácia sublimačne sušených produktov a jej vplyv na rehydratáciu
32-36 Anter, W. - Hoffmann, R. - Scharnbeck, M. - Möring, E.
Verpackungsprobleme bei gefreiegetrockneten Lebensmitteln
37-43 Šepitka, A.
Niektoré aspekty použitia kyseliny mliečnej v potravinárstve
44-46 Sympózium Medzinárodného chladiarenského ústavu (IIF) v Československu (Refrisym)
Sympózium Medzinárodného chladiarenského ústavu (IIF) v Československu (Refrisym)
47-50 Behúň, M. - Hrivňák, J.
Sledovanie strát aromatických zložiek v sublimačne sušených produktoch
51-53 Arpai, J.
O stabilite nukleových kyselín (RNA a DNA) v zmrazených a lyofilizovaných mikrobiálnych bunkách
54-63 Lešková, Z. - Longauerová, D.
Metódy delenia a kvantitatívneho stanovenia nukleových kyselín
64 O seminári potravinárskej mikrobiológie
O seminári potravinárskej mikrobiológie
65-66 Záznamy zo zahraničnej literatúry
Záznamy zo zahraničnej literatúry