Scientific journal

40 2001

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 40, 2001

1
1-20 HORVÁTHOVÁ, V. - ŠTURDÍK, E. - JANEČEK, Š.
Stabilita, stabilizácia a aplikácia amyláz
21-31 KRAJČOVIČOVÁ-KUDLÁČKOVÁ, M.
Rastlinné proteíny z aspektu výživy a zdravia
33-42 GUDMUNDSEN, O. - GJENDEMSJO, L. K. - CVENGROŠ, J.
Polynenasýtené mastné kyseliny radu n-3 v dietetických doplnkoch z rybích olejov
43-53 RUŽIČKOVÁ, A. - POLÍVKA, Ľ. - KOREŇOVÁ, J. - JÁNYI, I.
Posudzovanie účinnosti vybraných sanitačných prostriedkov
55-62 KOREŇOVSKÁ, M.
Sledovanie vybraných prvkov v biotechnologickej výrobe mliečnanu sodného a kyseliny mliečnej
63-72 KRÍŽOVÁ, S. - ŠALGOVIČOVÁ, D. - SVĚTLÍKOVÁ, A. - SVÍTKOVÁ, S.
Vyhodnotenie výsledkov Čiastkového monitorovacieho systému "Cudzorodé látky v potravinách a krmivách"
2
75-89 KOHAJDOVÁ, Z. - KAROVIČOVÁ, J.
Biogénne amíny - vznik, metódy stanovenia a výskyt v potravinách
91-100 PEŤKA, J. - FARKAŠ, P.
Prchavé látky vo víne - zloženie a ich vplyv na arómu. I. Primárne aromatické látky
101-118 MAČOR, M. - GRONES, J.
Genetická podstata inkorporácie selénu do proteínov v bunkách baktérií
119-131 KAROVIČOVÁ, J. - GREIF, G. - KOHAJDOVÁ, Z. - HYBENOVÁ, E.
Využitie multivariačnej analýzy pri hodnotení mliečne fermentovaných zeleninových štiav
133-143 BOBEK, P. - NOSÁĽOVÁ, V. - ČERNÁ, S.
Vplyv pleuránu na kolitídu potkana
145-150 KOREŇOVSKÁ, M.
Arzén v obilninách, olejninách a krmivách dopestovaných na Slovensku v rokoch 1997-1999
Pripomname si jubileum
151-152 Životné jubileum Prof. Dr. Ing. Fridricha Görnera, DrScc
Životné jubileum Prof. Dr. Ing. Fridricha Görnera, DrScc
153 Pozdrav k životnému jubileu Ing. Zlatice Paulovičovej
Pozdrav k životnému jubileu Ing. Zlatice Paulovičovej
154 Životné jubileum Ing. Milana Suhaja, CSc.
Životné jubileum Ing. Milana Suhaja, CSc.
3
157-171 KRAHULEC, J. - KYSELÁ, K. - KRETOVÁ, M.
Plazmidy a ich replikácia v bakteriálnych kultúrach používaných v potravinárskom priemysle
173-189 PEŤKA, J. - FARKAŠ, P.
Prchavé látky vo víne - zloženie a ich vplyv na arómu. II. Sekundárne aromatické látky
191-207 HRČKOVÁ, M. - ZEMANOVIČ, J.
Funkčné vlastnosti proteínov v potravinách
209-219 VALÍK, Ľ. - LAUKOVÁ, D. - GÖRNER, F.
Obsah Bacillus cereus a celkový počet mikroorganizmov v pasterizovanej smotane
221-229 VELICHOVÁ, H. - BŘEZINA, P. - PIPEK, P. - VALCHÁŘ, P.
Využití přídatných látek k prodloužení údržnosti masných výrobků
231-241 HALAMÍČKOVÁ, A. - VORLOVÁ, L. - SMUTNÁ, M.
Pilotní studie vlivu rozmrazování a mikrovlnného ohřevu na tvorbu malondialdehydu
Pripomname si jubileum
243-244 Ing. Milan Kováč, CSc. - 50-ročný
Ing. Milan Kováč, CSc. - 50-ročný
245 Životné jubileum RNDr. Petra Siekela, CSc.
Životné jubileum RNDr. Petra Siekela, CSc.
4
249-267 SUHAJ, M. - KOVÁČ, M.
Metódy identifikácie falšovania a autentifikácie potravín. 4. Jedlé tuky a oleje
269-274 KAZATELOVÁ, M.
Produkce bakteriocinů bakteriemi mléčného kvašení
275-283 PIECKOVÁ, E. - VAN PETEGHEM, C. H.
Integrovaná stratégia kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy reziduí antimikrobiálnych látok v požívatinách
285-299 KAROVIČOVÁ, J. - KOHAJDOVÁ, Z. - HYBENOVÁ, E. - GREIF, G. - LUKÁČOVÁ, D.
Hodnotenie zeleninových štiav fermentovaných baktériami mliečneho kysnutia
301-310 HRČKOVÁ, M. - ZEMANOVIČ, J. - RUSŇÁKOVÁ, M.
Enzýmová proteolýza sójovej odtučnenej múky
311-319 KRAJČOVIČOVÁ-KUDLÁČKOVÁ, M. - BUČKOVÁ, K. - KLIMEŠ, I. - ŠEBOKOVÁ, E.
Deficit jódu pri alternatívnom a tradičnom stravovaní
Pripomname si jubileum
321 Ing. Ľudovít Molčan - 70-ročný
Ing. Ľudovít Molčan - 70-ročný
321-322 MUDr. Igo Kajaba, CSc. - jubilant
MUDr. Igo Kajaba, CSc. - jubilant
323 Gratulujeme Ing. Anne Prugarovej, CSc.
Gratulujeme Ing. Anne Prugarovej, CSc.
324-326 Životné jubileum Doc. Ing. Štefana Schmidta, PhD.
Životné jubileum Doc. Ing. Štefana Schmidta, PhD.