Scientific journal

40 2001

Bulletin potravinrskeho vskumu
Summary No. 4 / 2001

PIECKOVÁ, E. - VAN PETEGHEM, C. H.
Integrovaná stratégia kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy reziduí antimikrobiálnych látok v požívatinách
Bulletin potravinrskeho vskumu, 40, 2001, No. 4, s. 275-283Summary: Integrovaná stratégia kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy reziduí antimikrobiálnych látok v požívatinách

Keywords:

Download:
  (pdf, 52.95 Kb, 1123x)