Scientific journal

41 2002

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 41, 2002

1
1-17 PEŤKA, J. - FARKAŠ, P.
Prchavé látky vo víne - zloženie a ich vplyv na arómu. III. Dlhodobé uchovanie vína
19-30 ŠTERN, P. - VALENTOVÁ, H. - POKORNÝ, J.
Reologické a texturní charakteristiky emulzí typu olej ve vodě
31-40 ŠTEFANOVIČOVÁ, A. - KUCHTA, T. - SIEKEL, P.
Dôkaz geneticky modifikovanej kukurice v potravinách polymerázovou reťazovou reakciou
41-50 KOREŇOVSKÁ, M.
Stanovenie antimónu vo vybraných potravinárskych výrobkoch metódou FI-HG-AAS
51-58 VORLOVÁ, L. - SMUTNÁ, M. - HALAMÍČKOVÁ, A.
Laktulosa v tržních druzích mlék
59-68 ČERVENKA, L. - VYTŘASOVÁ, J. - JELÍNEK, D. - BŘEZINA, P.
Stanovení minimálních hodnot aktivity vody pro přežívání bakterií v kultivačním médiu
69-79 KAROVIČOVÁ, J. - KOHAJDOVÁ, Z. - GREIFOVÁ, M. - GREIF, G. - LUKÁČOVÁ, D.
Vplyv NaCl na produkciu organických kyselín Enterococcus faecium
Pripomname si jubileum
81 Ing. Ján Uhnák, CSc. Jubiluje
Ing. Ján Uhnák, CSc. Jubiluje
82 Pozdrav Ing. Kristíne Holčíkovej, CSc.
Pozdrav Ing. Kristíne Holčíkovej, CSc.
2
85-97 HRČKOVÁ, M. - ŠTURDÍK, E. - ZEMANOVIČ, J.
Potravinárske využitie proteolytických enzýmov
99-105 PANGHYOVÁ, E. - ŠILHÁR, S. - GLONČÁKOVÁ, B.
Enzýmová hydrolýza cukrovarníckych repných rezkov
107-111 PIKNOVÁ, Ľ. - KUCHTA, T.
Dôkaz hovädzej zložky v mäsových výrobkoch polymerázovou reťazovou reakciou
113-121 LUKÁŠKOVÁ, E. - VELICHOVÁ, H. - BŘEZINA, P. - BÉZA, T.
Vliv bakteriocinového preparátu na mikrobiologickou stabilitu játrové zavářky
123-130 VALÍK, Ľ. - GÖRNER, F. - HOZOVÁ, B.
Obsah kvasiniek v plnenom pečive typu croissant vo vzťahu k dynamike aktivity vody
131-143 LAUKOVÁ, D. - VALÍK, Ľ. - GÖRNER, F. - SCHMIDT, Š.
Vplyv kyseliny mliečnej na rast kvasinky Candida maltosa
Pripomname si jubileum
145 Ing. Jana Kovačičová, CSc. Jubiluje
Ing. Jana Kovačičová, CSc. Jubiluje
146 Gratulujeme Ing. Anne Kintlerovej
Gratulujeme Ing. Anne Kintlerovej
3
149-161 DRAHOVSKÁ, H. - KUCHTA, T.
Typizácia baktérií založená na analýze DNA
163-167 PIKNOVÁ, Ľ. - KRAHULCOVÁ, J. - KUCHTA, T.
Dôkaz kravskej mliečnej zložky v ovčích a kozích syroch polymerázovou reťazovou reakciou
169-178 LAUKOVÁ, D. - VALÍK, Ľ. - GÖRNER, F. - SCHMIDT, Š.
Termorezistencia vegetatívnych buniek kvasinky Candida maltosa
179-185 STANO, J. - MIČIETA, K. - BLANÁRIKOVÁ, V. - MATEJKA, P. - VARADÍNOVÁ, M. - Kolesnikov, A. V.
Dôkaz a stanovenie extracelulárnej invertázy v suspenzných kultúrach mrkvy
187-195 KAROVIČOVÁ, J. - KOHAJDOVÁ, Z. - LUKÁČOVÁ, D.
Využitie kapilárnej izotachoforézy na stanovenie biogénnych amínov vo vybraných potravinárskych výrobkoch
197-213 KAROVIČOVÁ, J. - KOHAJDOVÁ, Z. - GREIFOVÁ, M. - LUKÁČOVÁ, D. - GREIF, G.
Porovnanie fermentácií kapustových štiav
Pripomname si jubileum
215 Životné jubileum Ing. Zuzany Salkovej, CSc.
Životné jubileum Ing. Zuzany Salkovej, CSc.
215-216 Ing. Karol Herian, CSc. Jubiluje
Ing. Karol Herian, CSc. Jubiluje
216-217 Životné jubileum Ing. Igora Mráza, PhD.
Životné jubileum Ing. Igora Mráza, PhD.
218 Prof. Ing. Milan Drdák, DrSc. zomrel...
Prof. Ing. Milan Drdák, DrSc. zomrel...
4
221-239 SCHMIDT, Š. - ŠARDZÍKOVÁ, I. - SEKRETÁR, S.
Výskyt, štruktúra a účinok prírodných antioxidantov
241-253 ŠARDZÍKOVÁ, I. - SCHMIDT, Š. - FARKAŠ, P. - SEKRETÁR, S. - KOVÁČ, M.
Izolácia a antioxidačná aktivita fenolických látok z pupalky dvojročnej (Oenothera biennis L.)
255-267 HEILEROVÁ, Ľ. - ŠILHÁR, S.
Antioxidačný účinok extraktov z medovky lekárskej a pamajoránu obyčajného na mak a vlašské orechy
269-278 MACOVÁ, E. - KRKOŠKOVÁ, B.
Vplyv kulinárskej úpravy na obsah kyseliny listovej a biotínu v strukovinách
279-289 ČEPČEK, J. - KUBINEC, R. - GÓROVÁ, R. - ADDOVÁ, G.
Stanovenie ropných voskov vo včelom vosku pomocou vysokoteplotnej kapilárnej plynovej chromatografie
291-301 PIECKOVÁ, E. - VALÍK, Ľ. - GÖRNER, F.
Mikroskopické vláknité huby v jogurtoch
294 Menný register
Menný register
295-296 Vecný register
Pripomname si jubileum
303 Prof. Ing. Václav Koman, DrSc. Jubiluje
Prof. Ing. Václav Koman, DrSc. Jubiluje
304-305 Prof. Ing. Alexander Dandár, DrSc. - 65 ročný
Prof. Ing. Alexander Dandár, DrSc. - 65 ročný
305-306 Životné jubileum MVDr. Jozefa Košutzkého, DrSc.
Životné jubileum MVDr. Jozefa Košutzkého, DrSc.
 
307-309 Obsah ročníka 41, 2002
Obsah ročníka 41, 2002