Scientific journal

41 2002

Bulletin potravinrskeho vskumu
Summary No. 4 / 2002

ČEPČEK, J. - KUBINEC, R. - GÓROVÁ, R. - ADDOVÁ, G.
Stanovenie ropných voskov vo včelom vosku pomocou vysokoteplotnej kapilárnej plynovej chromatografie
Bulletin potravinrskeho vskumu, 41, 2002, No. 4, s. 279-289Summary: Stanovenie ropných voskov vo včelom vosku pomocou vysokoteplotnej kapilárnej plynovej chromatografie

Keywords:

Download:
  (pdf, 180.57 Kb, 1280x)