Scientific journal

42 2003

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 42, 2003

1-2
1-7 ŠINKOVÁ, T. - JANEKOVÁ, K. - KOVÁČ, M.
Metódy odhadu príjmu potravinárskych prídavných látok
9-25 ŠALGOVIČOVÁ, D. - SASKOVÁ, Z. - KRÍŽOVÁ, S. - SVÍTKOVÁ, S.
Monitoring polychlórovaných bifenylov vo vybraných zložkách potravinového reťazca
27-41 LUKÁČOVÁ, D. - KAROVIČOVÁ, J.
Inulín a oligofruktóza ako funkčné zložky potravinárskych výrobkov
43-52 KRETOVÁ, M.
Molekulárno-biologická charakterizácia a identifikácia octových baktérií
53-65 TOMÁŠKA, M.
Perspektívy merania mikrobiologickej kvality surového mlieka laserovou prietokovou cytometriou
67-73 KAZATELOVÁ, M.
Produkty metabolismu bakterií mléčného kvašení s antimikrobiální aktivitou
75-86 ŠVIRÁKOVÁ, E. - PLOCKOVÁ, M. - HORNÍKOVÁ, L.
Vliv nisinu na kmeny Escherichia coli DMF 7502 Pseudomonas fluorescens DMF 9010 poškozené působením EDTA nebo směsi organických kyselin
87-93 KOREŇOVSKÁ, M.
Toxická forma chrómu v mliečnych výrobkoch
95-106 BELAJOVÁ, E. - SUHAJ, M.
Stanovenie organických kyselín v ovocných šťavách a nektároch metódou HPLC
107-121 KOHAJDOVÁ, Z. - KAROVIČOVÁ, J.
Hodnotenie kapustovo-cesnakových štiav fermentovaných Lactobacillus plantarum CCM 7039n
Pripomname si jubileum
123-124 Gratulácia Ing. Štefanovi Klempovi
Gratulácia Ing. Štefanovi Klempovi
124-126 Jubileum Prof. Ing. Jana Pokorného, DrSc.
Jubileum Prof. Ing. Jana Pokorného, DrSc.
126 Ing. Štefan Burák - 75-ročný
Ing. Štefan Burák - 75-ročný
127 Doc. Ing. Jaroslav Prugar, DrSc. sa dožil vzácneho životného jubilea…
Doc. Ing. Jaroslav Prugar, DrSc. sa dožil vzácneho životného jubilea…
128 Životné jubileum Ing. Vladimíra Zitku, CSc., FCIC
Životné jubileum Ing. Vladimíra Zitku, CSc., FCIC
129 Doc. Ing. Jozef Timko, DrSc. 60-ročný
Doc. Ing. Jozef Timko, DrSc. 60-ročný
130 Doc. Ing. Jozef Dubravický, CSc. zomrel...
Doc. Ing. Jozef Dubravický, CSc. zomrel...
3-4
133-149 SCHMIDT, Š. - POKORNÝ, J. - VAJDÁK , M. - SEKRETÁR, S. - GORDON, M. H.
Olejnaté semená - zdroj antioxidantov
151-171 VALACH, M. - ŠTURDÍK, E.
Fermentačná produkcia etanolu
173-182 CVENGROSCHOVÁ, M. - ŠMOGROVIČOVÁ, D.
Podmienky chmeľovaru a chmeľové preparáty
183-204 ŠEPEĽOVÁ, G. - CVENGROSCHOVÁ, M. - ŠMOGROVIČOVÁ, D.
Vplyv technologických faktorov na fermentačnú aktivitu pivovarských kvasiniek
205-212 MAČOR, M. - KRETOVÁ, M. - KOREŇOVSKÁ, M. - SIEKEL, P. - GRONES, J.
Utilizácia selénu baktériami a jeho distribúcia v bunkových štruktúrach
213-228 KOHAJDOVÁ, Z. - KAROVIČOVÁ, J. - LUKÁČOVÁ, D. - GREIFOVÁ, M.
Fermentácia kapustovej šťavy s prídavkom preparátov na báze inulínu
229-237 VALÍK, Ľ. - GÖRNER, F. - NERÁDOVÁ, B. - SIROTNÁ, Z.
Bioluminiscenčná kontrola sanitácie a trvanlivosti UHT mlieka
239-254 LAUKOVÁ, D. - VALÍK, Ľ.
Kvantitatívna analýza vplyvu substrátu a teploty na rast kvasinky Candida maltosa YP1
255-262 ČANIGOVÁ, M. - DUCKOVÁ, V.
Testovanie mikrobicídnej účinnosti alkalického sanitačného prostriedku na psychrotrofné baktérie
Pripomname si jubileum
263-264 Životné jubileum Prof. Ing. Alexandra Príbelu, DrSc.
Životné jubileum Prof. Ing. Alexandra Príbelu, DrSc.
264 Prof. Ing. Bohumil Škárka, DrSc. - sedemdesiatročný
Prof. Ing. Bohumil Škárka, DrSc. - sedemdesiatročný
264-266 Ing. Karol Tomášek, CSc. - 70-ročný
Ing. Karol Tomášek, CSc. - 70-ročný
266 Životné jubileum Ing. Dariny Petríkovej, CSc.
Životné jubileum Ing. Dariny Petríkovej, CSc.
267 K životnému jubileu Ing. Terézie Šinkovej, CSc.
K životnému jubileu Ing. Terézie Šinkovej, CSc.
268 Doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. jubiluje
Doc. Ing. Jarmila Hojerová, PhD. jubiluje