Scientific journal

43 2004

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 43, 2004

1-2
1-13 KOLOŠTA, M. - GAŠPERÍK, J. - DRONČOVSKÝ, M.
Tepelná denaturácia srvátkových proteínov ovčieho a kozieho mlieka
15-23 LEŠKOVÁ, E. - MOSNÁČKOVÁ, J. - KOVÁČIKOVÁ, E. - KOŠICKÁ, M. - PASTOROVÁ, J.
Kinetika deštrukcie vitamínov v potravinách
25-36 KUKUROVÁ, K. - KAROVIČOVÁ, J. - KOHAJDOVÁ, Z.
Metódy identifikácie falšovania a autentifikácie medu
37-48 HOLUBOVÁ, J. - ČURDA, L. - CHUMCHALOVÁ, J.
Rychlá detekce Escherichia coli v mléku a smetaně impedanční metodou
49-58 ŠALGOVIČOVÁ, D. - KRÍŽOVÁ, S.
Hodnotenie záťaže obyvateľstva kontaminantmi
59-66 JANEKOVÁ, K. - ŠINKOVÁ, T. - KOVÁČIKOVÁ, E. - KOVÁČ, M.
Odhad príjmu kyseliny sorbovej a sorbátov zo stravy
67-77 ŠINKOVÁ, T. - JANEKOVÁ, K. - KOVÁČ, M. - KOVÁČIKOVÁ, E.
Odhad príjmu siričitanov zo stravy v podmienkach Slovenskej republiky
79-88 SCHMIDT, Š. - VAJDÁK, M. - ZAHRADNÍKOVÁ, L. - SEKRETÁR, S. - ZEMANOVIČ, J.
Porovnanie rôznych metód extrakcie lykopénu z rajčiakových produktov
89-99 LAUKOVÁ, D. - VALÍK, Ľ.
Matematické modelovanie vplyvu teploty na dynamiku rastu Candida maltosa YP1 v jogurtových krémoch
101-107 ČEPČEK, J.
Výskyt rezíduí triazínových herbicídov v potravinách na počiatočnú výživu dojčiat
109-117 KAROVIČOVÁ, J. - JANOČKOVÁ, O. - KOHAJDOVÁ, Z. - LUKÁČOVÁ, D.
Doznievanie kyslej chuti vo fermentovaných zeleninových šťavách
Oprava
119 TOMÁŠKA, M.
Perspektívy merania mikrobiologickej kvality surového mlieka laserovou prietokovou cytometriou
Pripomname si jubileum
121 Doc. Ing. Ľudovít Polívka, CSc. - 70-ročný
Doc. Ing. Ľudovít Polívka, CSc. - 70-ročný
122-123 Jubileum Prof. Ing. Vladimír Báleša, DrSc.
Jubileum Prof. Ing. Vladimír Báleša, DrSc.
123-124 Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc. - 55-ročný
Doc. Ing. Stanislav Šilhár, CSc. - 55-ročný
124 Ing. Andrej Godány, CSc. - 55-ročný
Ing. Andrej Godány, CSc. - 55-ročný
3-4
127-137 JAMRICHOVÁ, S.
Exopolysacharidy produkované baktériami mliečneho kysnutia
139-155 MIKULAJOVÁ, A. - TAKÁCSOVÁ, M. - ŠPALDOVÁ, S. - GIERONOVÁ, T. - VOJTEKOVÁ, S. - NÉMETH, K.
Bioaktívne zlúčeniny v cereáliach
157-165 MIKULÍKOVÁ, D. - KRAIC, J.
Možnosti ovplyvnenia zloženia škrobu in vivo
167-178 KRKOŠKOVÁ, B. - BURÁKOVÁ, E. - MACOVÁ, E.
Charakteristika profylaktických zložiek pohánky
179-185 JANEKOVÁ, K. - ŠINKOVÁ, T. - KOVÁČIKOVÁ, E. - KOVÁČ, M.
Odhad príjmu kyseliny benzoovej a benzoanov zo stravy v podmienkach Slovenskej republiky
189-199 KOREŇOVSKÁ, M. - SUHAJ, M.
Charakterizácia geografickej variability vinohradníckych oblastí SR podľa profilu špecifických prvkov v pôdach a hrozne
201-217 KUKUROVÁ, K. - KAROVIČOVÁ, J. - KOHAJDOVÁ, Z. - KOSTIČOVÁ, M. - MASTIHUBA, V. - KUKLIŠOVÁ, J.
Analýza fyzikálno-chemických parametrov v medez hľadiska kvality a autenticity
219-228 VAJDÁK, M. - SCHMIDT, Š. - LIŽIČÁROVÁ, I. - ZAHRADNÍKOVÁ, L. - SEKRETÁR, S.
Vplyv lykopénu a antioxidantov na oxidačnú stabilitu slnečnicového a repkového oleja
229-243 KOHAJDOVÁ, Z. - KAROVIČOVÁ, J. - LUKÁČOVÁ, D. - GREIFOVÁ, M. - NUSOVÁ, M.
Fermentácia paradajkových štiav
Pripomname si jubileum
245 Doc. Ing. Štefan Šulc, CSc., 85-ročný
Doc. Ing. Štefan Šulc, CSc., 85-ročný
246 Životné jubileum Ing. Vojtecha Szemesa, CSc.
Životné jubileum Ing. Vojtecha Szemesa, CSc.
247 Prof. RNDr. Július Šubík, DrSc. jubiluje
Prof. RNDr. Július Šubík, DrSc. jubiluje
248 K životnému jubileu RNDr. Márie Koreňovskej
K životnému jubileu RNDr. Márie Koreňovskej
 
249-251 Obsah ročníka 43, 2004
Obsah ročníka 43, 2004
252 Menný register
Menný register
253-254 Vecný register