Scientific journal

44 2005

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 44, 2005

1-2
1-16 Kuchta, T.
Polymerázová reťazová reakcia ako metóda na analýzu potravín
17-26 Kretová, M. - Kollárovič, G. - Siekel, P.
Fragmentácia DNA a geneticky modifikované potraviny
27-42 Brindzová, L. - Takácsová, M. - Šturdík, E.
Vznik voľných radikálov a ich eliminácia prírodnými antioxidantami ovsa
43-52 Kollárovič, G. - Kretová, M. - Siekel, P.
Sledovanie degradácie DNA v strukovinách využitím PCR metódy
53-61 Kretová, M - Grones, J.
Porovnanie konzervatívnych oblastí 23S rDNA rodu Acetobacter
63-73 Lauková, D. - Valík, Ľ. - Koreňová, J. - Görner, F.
Matematické modelovanie vplyvu Lactobacillus rhamnosus a teploty na rast Bacillus cereus
75-82 Brázdilová, P. - Kotzian, P. - Vytřas, K.
Biosenzor pro kontrolu čerstvosti rybího masa
83-99 Hojerová, J. - Štern, P. - Zsemlye, R.
Reológia potravinárskych hydrokoloidov
101-109 Salková, Z. - Sádecká, J. - Jurášová, L. - Kováč, M.
Vplyv gama žiarenia na zmeny v čiernom korení
111-121 Janeková, K. - Šinková, T. - Kováčiková, E. - Kováč, M.
Príjem syntetických antioxidantov zo stravy v podmienkach Slovenskej republiky
123-133 Svitlíková, A. - Dobríková, E.
Obsah hexachlórbenzénu o vybraných základných potravinách v období 1985-2003 v Slovenskej republike
Pripomname si jubileum
135-136 Prof. RNDr. František Strmiska, CSc. - osemdesiatročný
Prof. RNDr. František Strmiska, CSc. - osemdesiatročný
136-137 Životné jubileum Ing. Jaroslava Zemanoviča, CSc.
Životné jubileum Ing. Jaroslava Zemanoviča, CSc.
137 Spomienka na Doc. Ing. Jozefa Dubravického, CSc.
Spomienka na Doc. Ing. Jozefa Dubravického, CSc.
138 Za Ing. Annou Prugarovou, CSc.
Za Ing. Annou Prugarovou, CSc.
3-4
141-155 Kuchta, T.
Identifikácia zložiek rastlinného a živočíšneho pôvodu v potravinách metódami využívajúcimi polymerázovú reťazovú reakciu
157-167 Kretová, M. - Siekel, P.
Možnosť prenosu génov z potravinových zdrojov na konzumentov a ich mikroflóru v tráviacom trakte zvierat a človeka
169-184 Gajdošová, A. - Šturdík, E.
Potravinárske využitie ovsa
185-193 Krkošková, B. - Buráková, E. - Macová, E.
Charakteristika nutričných a profylaktických zložiek pšenice špaldy
195-203 Panghyová, E. - Glončáková, B.
Prežívanie Lactobacillus acidophilus na tepelne opracovanej fazuli (Phaseolus vulgaris L.)
205-215 Matulová, M. - Panghyová, E.
Prežívanie buniek vybraných kmeňov baktérií mliečneho kysnutia v modelových podmienkach tráviacej sústavy
217-226 Šinková, T. - Janeková, K. - Kováčiková, E. - Kováč, M.
Záťaž detí a mládeže SR prídavnými dusienanmi a dusitanmi z potravín
227-235 Petríková, J. - Jányi, I. - Tóthová, L. - Siekel, P.
Možnosti odstraňovania oocýst Cryptosporidium parvum z pitnej vody, mlieka a jablkovej šťavy
237-247 Heilerová, 1. - Čuláková, V.
Antiradikálová aktivita a redukená schopnosť bylinných extraktov a ich fenolických kyselín
249-259 Hegedus, O. - Hegedusová, A. - Ivičičová, A. - Vargová, A.
Zvýšenie obsahu selénu v proteínovej frakcii semien hrachu záhradného (Pisum sativum L.) prídavkom selénanových solí do pestovateľského substrátu
261-271 Horváthová, V. - Valachová, K.
Použitie kvasinkovej glukoamylázy Glm v pekárskej technológii
Pripomname si jubileum
273-274 Ing. Alexander Szokolay, DrSc., popredný potravinársky chemik a hygienik 80 ročný
Ing. Alexander Szokolay, DrSc., popredný potravinársky chemik a hygienik 80 ročný
274-275 Doc. Ing. Vladimír Palo, PhD. - 75 rokov
Doc. Ing. Vladimír Palo, PhD. - 75 rokov
276 Životné jubileum RNDr. Pavla Farkaša, CSc.
Životné jubileum RNDr. Pavla Farkaša, CSc.
277 Spomienka na Ing. Vladimíra Smirnova, CSc.
Spomienka na Ing. Vladimíra Smirnova, CSc.
 
279-281 Obsah ročníka 44, 2005
Obsah ročníka 44, 2005
282 Menný register 2005