Scientific journal

5 1966

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 5, 1966

1
1-2 Urban, J.
K zahájení mnohostranné spolupráce na řešení úkolu - "Výzkum možností a vypracování nových metod zmražování potravin"
3-16 Šulc, Š. - Krkošková, B.
Vplyv teploty na oxidáciu kyseliny l-askorbovej v prítomnosti peroxidáz
17-23 Stein, I. - Klempová, F. - Grajciar, I.
Enzymatické procesy pri nízkych teplotách
24-29 Arpai, J. - Tomišová, J.
O špecifickom účinku zmrazovania tekutým dusíkom na mikroorganizmy
30-36 Dvořák, Z. - Jäger, F.
Skladovanie tekutého CO2 v tankoch
37-45 Polányi, E. - Čopek, W. - Zlatná, E.
Vplyv nízkych a veľmi nízkych teplôt na niektoré druhy obalových materiálov
46-58 Šulc, Š. - Belešová, T.
Výskum kontejnerovej dopravy mrazených potravín
59-61 Červeňová, E.
Rozborová činnosť a spôsob jej vykonávania v rámci informačnej sústavy
62-64 Záznamy zo zahraničnej literatúry
Záznamy zo zahraničnej literatúry
2
1-9 Šepitka, A.
Možnosti aplikácie teórie prechodných procesov toku tepla na ohrievanie a chladenie potravín
10-13 Šimkovicová, H. - Görner, F. - Chavková, V.
Predpoveď trvanlivosti hydinového mäsa podľa výsledku reduktázovej skúšky
14-22 Arpai, J. - Bánhegyiová, M.
O mikrobiologickom vyšetrovaní sublimačne sušených potravín
23-28 Grodovský, M. - Hrbáľová, M.
Stanovenie chlorofylu v surovinách a výrobkoch potravinárskeho priemyslu
29-33 Repková, V.
Niektoré ekonomické aspekty centrálnej výroby hotových pokrmov
34-51 Lifka, E.
Stanovenie optimálnych podmienok pre manipuláciu a vnútrozávodnú dopravu pri výrobe a skladovaní mrazeného mäsa
52-54 Záznamy zo zahraničnej literatúry
Záznamy zo zahraničnej literatúry
3
1-6 Kopec, K.
Řízení metabolismu sklizených plodín během chladírenského skladování
7-15 Arpai, J. - Banhegyiová, M. - Grófová, M. - Tomišová, J.
Štúdium vplyvu zmrazovania na vznik bakteriálnej rezistencie
16-23 Šulc, Š.
Vplyv dĺžky času blanšírovania, veľkosti krájania a mraziarenského skladovania na enzymatickú aktivitu a nutričnú hodnotu karotky
24-30 Anter, W.
Die Vakuum-Gefriertrocknung, ein neuzeitliches Verfahren der Lebensmittel-Konservierung und deren industrielle Anwendung im In-und Ausland
31-35 Behúň, M. - Pálenkár, P. - Pricelová, A. - Štangová, A.
Sublimačné sušenie tvarohu
36-42 Mihalik, J.
Metódy pre určovanie zrelosti hrášku
43-48 Vašicová-Kostolanská, J.
Ideové návrhy na základné linky a technologické postupy pre skupinu zložitých jedál mäsovozeleninových a mleté polievkové mäso
49-54 Bystrická, E.
Nové a zlepšené spôsoby úchovy rýb a rybacích výrobkov
55-56 Záznamy zo zahraničnej literatúry
Záznamy zo zahraničnej literatúry
4
1-8 Gažo, M. - Salková, Z. - Čech, R.
Vplyv ionizujúceho žiarenia na oxidované tuky. I. Vplyv gama-žiarenia na metylester kyseliny linolovej
9-19 Stein, I. - Grajciar, I.
Aktivity enzýmov v nevodnom prostredí
20-25 Behúň, M. - Kačeňák, I.
Vplyv technologických podmienok (teploty) na sublimačne sušený vaječný obsah
26-29 Tomovová, A. - Behúň, M.
"Aromatické číslo" - ukazovateľ kvality sublimačne sušeného ovocia a zeleniny
30-38 Šulc, Š. - Dobríková, J.
Vyhodnotenie sort zeleninovej papriky
39-48 Kolečániová, V. - Hriadelová, O. - Gierat, J.
Vplyv škrobu na stabilizáciu akosti sublimačne sušených hotových jedál
49-60 Arpai, J. - Lešková, Z.
Štúdium zloženia nukleových kyselín niektorých potravinársky významných mikroorganizmov
61-73 Janko, K.
Niektoré skúsenosti s pokusným zavedením automatizácie v potravinárskej výrobe
74-78 Repková, V.
Doterajšia centralizácia výroby v spoločnom stravovaní a jej ďalší vývoj v potravinárskom priemysle
79-81 Burák, Š.
Výsledky koordinácie niektorých plánov výskumnej činnosti Ústredného výskumného ústavu potravinárskehopriemyslu v RVHP
82-84 Záznamy zo zahraničnej literatúry
Záznamy zo zahraničnej literatúry