Scientific journal

7 1968

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 7, 1968

1
1-2 Stein
Stein
3-7 Šulc, Š. - Belešová, T. - Bederková, K.
Vplyv premenlivej teploty na úchovu čerstvého mäsa
8-11 Almási, E. - Szántó, G.
Výskum lyofilizácie potravín v Maďarsku
12-24 Šepitka, A. - Šiška, Š. - Schunová, V.
Vplyv teploty a rýchlosti vzduchu na kvalitu vysušenej mrkvy
25-32 Arpai, J.
Porovnanie vplyvu dlhodobého zmrazovania na identifikačné znaky kmeňov Staphylococcus aureus, izolovaných z mrazených a nemrazených potravín
33-43 Tvarožek, V. - Pongrácz, G.
Niektoré výsledky z úpravy atmosféry v skladovej technológii
44-53 Jäger, F.
Chladená železničná doprava - kombinácia suchého ľadu s mokrým ľadom
54-56 Záznamy zo zahraničnej literatúry
Záznamy zo zahraničnej literatúry
57-59 Tiráž ročníka 7, 1968 1
Tiráž ročníka 7, 1968 1
2
1-12 Šepitka, A.
Perspektívy konzervovania potravín dehydratáciou
13-21 Hoffmann, R. - Anter, W.
Kühlung von Transportfahrzeugen mit flüssigem Stickstoff
22-32 Šulc, Š. - Zváčová, A. - Jakšová, E.
Vplyv faktorov na aktivitu peroxidáz
33-38 Salková, Z. - Gierat, J.
Sledovanie prchavých zložiek v mäse ožiarenom gama-lúčmi
39-43 Kačeňák, I.
Problematika korózie a použitia konzervovaných plechoviek
44-46 Bystrická, E.
Enzýmy v potravinách
47-49 Záznamy zo zahraničnej literatúry
Záznamy zo zahraničnej literatúry
50 Tiráž ročníka 7, 1968 2
Tiráž ročníka 7, 1968 2
3
1-5 Grodovský, M. - Hrbáľová, M.
Tepelná degradácia chlorofylu
6-14 Šulc, Š. - Krkošková, B.
Vplyv zmrazovania v tekutom dusíku a rôznej skladovacej teploty na enzymatickú oxidáciu kyseliny laskorbovej
15-22 Šepitka, A. - Šiška, Š. - Schunová, V.
Expanzné sušenie mrkvy a kalerábov
23-27 Tvarožek, V.
Sklady pre veľkokapacitnú dlhodobú úchovu ovocia a zeleniny
28-37 Pongrácz, G. - Čech, R.
Prešetrenie spôsobilosti potravín ošetrených fungicídnou látkou p-brómfenylizotiokyanátom (PBFI) pre účely konzumu
38-43 Vašicová-Kostolanská, J.
Blanšírovanie špenátu dielektrickým mikrovlnným ohrevom
44-51 Šulc, Š. - Tomásh, P.
The storing of fruit
52-55 Kačeňák, I.
Korózia v potravinárstve
56-58 Záznamy zo zahraničnej literatúry
Záznamy zo zahraničnej literatúry
59-60 Tiráž ročníka 7, 1968 3
Tiráž ročníka 7, 1968 3
4
1-5 Krkošková, B.
Sledovanie vplyvu niektorých faktorov na úchovu farbiva červenej kapusty
6-16 Fritzsche, C.
Kontrola prevádzky v modernej prízemnej mraziarni
17-22 Vašicová-Kostolanská, J.
Mikrovlnný dielektrický ohrev pri blanšírovaní karfiolu
23-27 Salková, Z. - Čech, R.
Zmeny v mäse ožiarenom gama-lúčmi v roztoku zmesi solí
28-39 Tvarožek, V.
O jednostrannej čiže jednoduchej regulácii skladových atmosfére
40-43 Tomásch, P.
INRYBPROM ´68
44-47 Janko, K.
Predpoklady automatizácie v potravinárskom priemysle
48-54 Burák, Š. - Repková, V.
Ekonomická úvaha o skladovaní jabĺk
55-61 Šepitka, A. - Šiška, Š. - Schunová, V.
Štúdium vhodnosti odrody mrkvy pre sušenie
62-63 Z porady špecialistov o zmrazovaní potravín v rámci RVHP
Z porady špecialistov o zmrazovaní potravín v rámci RVHP
64-66 Záznamy zo zahraničnej literatúry
Záznamy zo zahraničnej literatúry
67-68 Tiráž ročníka 7, 1968 4
Tiráž ročníka 7, 1968 4