Scientific journal

8 1969

Bulletin potravinrskeho vskumu
Vol. 8, 1969

1
1-4 Burák, Š.
O činnosti ústavu v roku 1968
5-10 Grodovský, M.
Mikrovlnový ohrev ovocných štiav
11-14 Pálenkár, P.
Farebné zmeny sublimačne sušených jahôd a malín vo vzťahu k zvyškovej vlhkosti a času skladovania
15-24 Šepitka, A. - Šiška, Š. - Schunová, V.
Porovnanie sušenia čerstvej a skladovanej mrkvy
25-32 Repková, V.
K súčasnej a perspektívnej problematike konzervárenského priemyslu
33-42 Červeňová, E.
Práca s užívateľmi informácií
43-44 Záznamy zo zahraničnej literatúry
Záznamy zo zahraničnej literatúry
2
1-7 Mečárik, K.
Termokinetika fluidného zmrazovania
8-21 Šulc, Š. - Belešová, T. - Bederková, K.
Vplyv premenlivej teploty na úchovu bravčového mäsa
22-26 Jäger, F. - Šulc, Š.
Kryogénny zmrazovač potravín
27-35 Tomišová, J.
Pôsobenie vysokofrekvenčnej energie na mikroorganizmy
36-47 Horváth, F.
Stanovenie optimálnych podmienok pre manipuláciu a vnútrozávodnú dopravu pri výrobe a skladovaní masla
48-49 Červeňová, E.
Zoznam záverečných správ vyriešených výskumných úloh v našom ústave za posledných päť rokov
50-52 Záznamy zo zahraničnej literatúry
Záznamy zo zahraničnej literatúry
3
1-2 K päťdesiatinám doc. ing. Štefana Šulca
K päťdesiatinám doc. ing. Štefana Šulca
3-8 Pálenkár, P. - Štangová, A.
Vyhodnotenie skladovacích pokusov sublimačne sušených potravín
9-14 Šepitka, A.
Využitie infračerveného žiarenia v potravinárskom priemysle
15-21 Tvarožek, V.
Náš spôsob uplatnenia interferometrie pri skladových pokusoch
22-26 Schunová, V.
Stabilita vitamínu C v rastlinnom materiáli a hotových jedlách počas predprípravy,skladovania a zohrievania
27-35 Kačeňák, I.
Odolnosť obalov z bieleho plechu voči sťaženým klimatickým podmienkam
36-41 Vašicová-Kostolanská, J.
Použitie mikrovlnného dielektrického ohrevu pri spracovaní zemiakových hranolkov
42-47 Dudíková, E.
Zužitkovanie kŕmnych datlí a trstinovej melasy na výrobu dusíkatého krmiva v rozvojových krajinách
48-56 Janko, K.
Automatizácia v potravinárskom priemysle
57-61 Bystrická, E.
Študijná - najmä rozborová a tvorivá činnosť vo VTEI
62-64 Záznamy zo zahraničnej literatúry
Záznamy zo zahraničnej literatúry
4
1-8 Nemec, P. - Drobnica, Ľ. - Ondrejičková, O.
Prírodné a syntetické izotiokyanáty ako antibakteriálne látky
9-12 Šulc, Š. - Zváčová, A.
Štúdium enzymatickej aktivity peroxidáz
13-19 Šepitka, A. - Šiška, Š.
Význam vnútorných podmienok sušenia pre výber optimálneho spôsobu sušenia. Sušenie mrkvy o rôznych rozmeroch krájania
20-23 Grodovský, M. - Hrbáľová, M.
Mikrovlnový ohrev ovocných štiav. Zmeny antokyanínových farbív
24-28 Salková, Z.
Kombinovaný účinok ionizujúceho žiarenia a chladu na údržnosť mäsa
29-35 Tomišová, J.
Hodnotenie vplyvu mikrobiologického stavu akosti masla na trvanlivosť skladovaného masla
36-40 Hrivnák, J. - Pavlíková, A.
Plynovochromatografická metóda hodnotenia kvality skladovaných jabĺk
41-46 Kozmál, V.
Zmrštiteľné fólie a ich uplatnenie v potravinárskom priemysle
47-54 Hronová, Z.
Nemocničné stravovanie mrazenými jedlami (preklad)
55-56 Záznamy zo zahraničnej literatúry
Záznamy zo zahraničnej literatúry